Văn bản pháp luật

Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH - Đợt 17 (2/8/2017)

Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 gồm 18 thuốc

Tải về
Phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2017 (26/7/2017)

Phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2017

Tải về
Công văn xin ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (17/7/2017)

Công văn xin ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật .

Tải về
Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (26/6/2017)

Công văn số 8659/QLD-ĐK ngày 21/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (nội dung đính chính thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 và công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 23/7/2017 của Cục Quản lý Dược).

Tải về
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (21/6/2017)

Nghị định số 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược số105/2016/QH13

Tải về
QT.KH.02.02 - Quy trình quản lý nguồn viện trợ không hoàn lại.

QT.KH.02.02 - Quy trình quản lý nguồn viện trợ không hoàn lại.

Tải về
Quy trình lập kế hoạch, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm - QT.KH.09.01 (13/6/2017)

Quy trình lập kế hoạch, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm - QT.KH.09.01

Tải về
Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa testosteron (5/6/2017)

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa testosteron

Tải về
cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin (31/5/2017)

Trong thời gian qua, các Cơ quan quản lý Dược phẩm trên thế giới đã tiến hành phân tích, đánh giá độ an toàn trên tim mạch khi sử dụng các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và phân tích, các Cơ quan Quản lý Dược phẩm trên thế giới (US FDA, EMA, TGA, Health Canada, HSA, ...) đã yêu cầu cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng của các NSAIDs không phải aspirin để tăng cường cảnh báo về việc làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch nghiêm trọng, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột quỵ, có thể dẫn đến tử vong cũng như khuyến cáo sử dụng các NSAIDs không phải aspirin ở mức liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tải về
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT (30/5/2017)

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Tải về
Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ (17/4/2017)

Công văn số 1902/BYT-QLD ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện quy định hiện hành không trái với Luật dược 2016 đến khi Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược năm 2016 (sau đây gọi tắt là Nghị định) có hiệu lực thi hành.

Tải về
Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh daonh thuốc phải kiểm soát đặc biệt (21/2/2017)

Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Tải về
Quyết định Về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 (20/3/2017)

Quyết định Về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32

Tải về
Công văn 561/BYT-DP ngày 13/2/2017 Của Bộ Y Tế xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng (16/2/2017)

Công văn 561/BYT-DP ngày 13/2/2017 Của Bộ Y Tế xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng

Tải về
Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt (9/2/2017)

Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Tải về
Công văn bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (8/2/2017)

Công văn số 445/BYt-QLD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc các đợt 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tải về
Công văn đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH (6/2/2017)

Công văn số 355/BYT-QLD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (theo danh mục kèm theo).

Tải về
Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 16 (3/2/2017)

Quyết định số 264/QĐ-BYT ngày 23/01/2017 của Bộ Y tế công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 16 gồm 79 thuốc

Tải về
Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Sản xuất thuốc - QT.TR.02.03 (15/12/2016)

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Sản xuất thuốc - QT.TR.02.03

Tải về
Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Mỹ phẩm - QT.TR.06.01 (14/12/2016)

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Mỹ phẩm - QT.TR.06.01

Tải về
Trang < << 1 23 4 >> >    Trang 2 / 10

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2