Văn bản pháp luật

Biểu mẫu báo cáo 6 tháng năm 2017 (04/7/2017)

Biểu mẫu báo cáo 6 tháng năm 2017

Tải về
Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. (23/03/2018)

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Tải về
Thông tư số 55/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (12/03/2018)

Thông tư số 55/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tải về
Thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 (08/03/2018)

Thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017

Tải về
Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (26/2/2018)

Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Tải về
Bộ Y tế ban hành Thông tư về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ (24/01/2018)

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BYT Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Thông tư nói rõ, Adrenalin là thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu, sẵn có để sử dụng cấp cứu phản vệ.

Tải về
Công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 18) (02/01/2018)

Quyết định số 5859/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 18 gồm 87 thuốc.

Tải về
Quyết định ban hành Dược điển Việt Nam V (14/12/2017)

Quyết định số 5358/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Dược điển Việt Nam V

Tải về
Dự thảo thông tư Hướng dẫn sử lý sự cố y khoa (22/11/2017)

Dự thảo thông tư Hướng dẫn sử lý sự cố y khoa

Tải về
Dự thảo TT gói DVYTCB cho tuyến YTCS lên trang Web của Bộ Y tế (18/10/2017)

dự thảo TT gói DVYTCB cho tuyến YTCS lên trang Web của Bộ Y tế

Tải về
Công văn về hợp tác với công ty dược của Brunei (10/10/2017)

Công văn số 14686/QLD-KD ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Tổng Công ty Dược Việt Nam thông báo nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đề nghị giới thiệu các công ty dược có uy tín của Việt Nam để hợp tác với Công ty BSE trong lĩnh vực dược phẩm. Cục Quản lý Dược thông báo để Hiệp hội và Tổng Công ty Dược biết và thông tin cho các đơn vị thành viên quan tâm, hợp tác.

Tải về
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07/9/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ” (6/10/2017)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07/9/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ”

Tải về
XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QCVN VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI DỤNG CỤ, BAO BÌ, LÀM BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM (18/9/2017)

xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN về vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, bao bì, làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Tải về
Báo cáo về việc lưu hành thuốc biệt dược gốc được Bộ Y tế công bố (7/9/2017)

Công văn số 11271/QLD-GT ngày 02/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin về việc cấp phép lưu hành cúa các thuốc biệt dược gốc đã được Bộ Y tế công bố theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Tải về
xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN về vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, bao bì, làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (28/8/2017)

Xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN về vệ sinh an toàn đối với dụng cụ, bao bì, làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Tải về
Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH - Đợt 17 (2/8/2017)

Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 gồm 18 thuốc

Tải về
Phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2017 (26/7/2017)

Phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2017

Tải về
Công văn xin ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (17/7/2017)

Công văn xin ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật .

Tải về
Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (26/6/2017)

Công văn số 8659/QLD-ĐK ngày 21/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (nội dung đính chính thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 và công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 23/7/2017 của Cục Quản lý Dược).

Tải về
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (21/6/2017)

Nghị định số 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược số105/2016/QH13

Tải về
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 10

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2