Văn bản pháp luật

Quyết định Về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 (20/3/2017)

Quyết định Về việc ban hành danh mục 234 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32

Tải về
Công văn 561/BYT-DP ngày 13/2/2017 Của Bộ Y Tế xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng (16/2/2017)

Công văn 561/BYT-DP ngày 13/2/2017 Của Bộ Y Tế xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng

Tải về
Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt (9/2/2017)

Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Tải về
Công văn bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (8/2/2017)

Công văn số 445/BYt-QLD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc các đợt 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tải về
Công văn đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH (6/2/2017)

Công văn số 355/BYT-QLD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (theo danh mục kèm theo).

Tải về
Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 16 (3/2/2017)

Quyết định số 264/QĐ-BYT ngày 23/01/2017 của Bộ Y tế công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 16 gồm 79 thuốc

Tải về
Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Sản xuất thuốc - QT.TR.02.03 (15/12/2016)

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Sản xuất thuốc - QT.TR.02.03

Tải về
Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Mỹ phẩm - QT.TR.06.01 (14/12/2016)

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Mỹ phẩm - QT.TR.06.01

Tải về
Dự thảo Thông tư quy định về việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) (30/11/2016)

Dự thảo Thông tư quy định về việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Tải về
Dự thảo Thông tư quy định về việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) (21/11/2016)

Dự thảo Thông tư quy định về việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

Tải về
Dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (17/11/2016)

Dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Tải về
góp ý dự thảo thông tư (14/11/2016)

Công văn 1023/PC ngày 10/11/2016 Của Vụ Pháp chế góp ý dự thảo thông tư

Tải về
ĐĂNG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC (7/11/2016)

ĐĂNG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Tải về
Công văn về quản lý hành nghề dược (02/11/2016)

Công văn số 17768/QLD-KD ngày 12/9/2016 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế Cà Mau về việc quản lý hàng nghề dược.

Tải về
Công văn đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc (21/10/2016)

Để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn, ngày 20/9/2016, Cục Quản lý Dược ban hành các công văn gửi các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại việt Nam: công văn số 18274/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp doperidon và chất ức chế bơm proton; công văn số 18275/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và bromelain; công văn số 18276/QLD-ĐK về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafugin

Tải về
Công văn số 18276/QLD-ĐK ngày 20/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafungin (04/10/2016)

Công văn số 18276/QLD-ĐK ngày 20/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafungin

Tải về
Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin mức độ 4 (28/9/2016)

Công văn số 17804/QLD-TT ngày 12/9/2016 của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở đăng ký thông tin thuốc tại Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin mức độ 4

Tải về
Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp (26/9/2016)

Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Tải về
Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016 Của Bộ Y Tế ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa (9/9/2016)

Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 7/9/2016 Của Bộ Y Tế ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Tải về
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 9

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2