Tiêu điểm

Lễ bàn giao Doanh nghiệp

Ngày 30/10/2012, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức lễ bàn giao và ký kết biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu bao gồm các công ty:

1. Tổng công ty Dược Việt Nam sang Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam.

2. Công ty Dược phẩm  Trung ương 1 sang Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1.

3. Công ty Dược phẩm  Trung ương 2 sang Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2.

4. Công ty Dược Trung ương 3 sang Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của đại diện Văn phòng chính phủ , đại diện Bộ Tài Chính , đại diện Bộ Y tế, đại diện của tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn của các đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình hơn 40 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Dược Việt Nam, đây là bước chuyển đổi đúng hướng theo xu hướng phát triển của nền kinh tế  và hội nhập; đây cũng là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng của Tổng công ty và các công ty con trong quá trình phát triển và quá trình thực hiện Luật doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và Việt Nam, trong nhiều năm qua Tổng công ty dược Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các công ty thành viên đã giữ vững thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ để đáp ứng được công việc; tiếp tục đa dạng hóa chủng loại, thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao, nâng cao chất lượng thuốc, nghiên cứu các sản phẩm mới, các thuốc đặc trị để đáp ứng nhu cầu trong nước nhằm thay thế những thuốc ngoại giá thành cao và nâng cao thương hiệu thuốc Việt; Triển khai hệ thống quản lý chất lượng, các phần mềm quản lý; thực hiện việc tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu, đầu tư hợp lý, hiệu quả; văn hóa doanh nghiệp đã được các công ty tiếp tục quan tâm và củng cố, phát triển; bên cạnh đó các doanh nghiệp rất quan tâm đến lợi ích của các cổ đông, người lao động và cộng đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện và công ích.

Ước tính đến thời điểm Tháng 9/2012, toàn Tổng công ty đạt doanh thu sản xuất là 3.972 tỷ đồng, bằng 71,14% kế hoạch năm và tăng 10,57% so với năm 2011; Tổng doanh thu đạt 21.442 tỷ đồng, bằng 75,98% kế hoạch năm, tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng lợi nhuận đạt 575 tỷ đồng, bằng 74,48% kế hoạch năm, tăng 9,46% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong thời gian tới để thực hiện tốt quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”, toàn Tổng công ty Dược Việt Nam quyết tâm và khẩn trương thực hiện việc tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam, tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ và 3 công ty con với những phương án cổ phần hóa hợp lý; có chiến lược kinh doanh, chính sách lao động, tiền lương phù hợp, rõ ràng.

Việc cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho Tổng công ty và các công ty con thu hút , khuyến khích và ưu đãi người lao động để tạo ra được những sản phẩm khác biệt, chuyên nghiệp cao nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của người dân đối với thuốc chữa bệnh. Cổ phần hóa cũng là cơ hội để phát triển vốn cho Tổng công ty để có thể phát huy được những thế mạnh của doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc những lợi ích mà việc tái cơ cấu Doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ mang lại cho xã hôi, cho bản thân doanh nghiệp và người lao động, Công ty Mẹ - Tổng công ty dược Việt Nam đã xây dựng Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2