Hoạt động của VinaPharm

Hội nghị Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (25/7/2016)

Ngày 22/7/2016, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 tại Đà Lạt. Tham dự có PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế; đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Tài chính; Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam; ban lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty và đại diện các Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Dược Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển. Theo số liệu Tổng Cục thống kê công bố, GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,52% so với cùng kì năm trước, CPI tăng 2,35% so với cuối năm 2015, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung, chỉ tăng 0,05%.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, hiện nay thuốc trong nước chủ yếu là các loại thuốc bào chế đơn giản. Rất nhiều hoạt chất có trên 100 số đăng ký. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các công ty dược. Các doanh nghiệp dược đẩy mạnh công tác marketing, xúc tiến bán hàng. Do vậy, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh trên, lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm, hỗ trợ những doanh nghiệp thành viên gặp khó khăn. Đồng thời, lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên cũng đã kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện kế hoạch, tìm ra những giải pháp thích hợp để khắc phục khó khăn và đạt được kết quả ước tính như sau:

- Doanh thu sản xuất toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 3.241 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kì năm 2015.
Kim ngạch nhập khẩu toàn Tổng công ty đạt 716 triệu USD, bằng 57% kế hoạch năm, tăng 6% sovới thực hiện cùng kì năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 10 triệu USD, bằng 51% so với kế hoạch năm, tăng 30% so với thực hiện cùng kì năm 2015.
Các công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, đạt 1.158 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, tăng 11% so với thực hiện cùng kì năm 2015.
Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 583 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm, tăng gần 7% so với cùng kì năm 2015.
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.319 lao động.
Hội nghị cũng nêu ra một số phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Tổng công ty:
1. Phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016:
Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra năm 2016.
2. Các nhiệm vụ chính
Hoàn thành việc bán cổ phần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần; Hoàn thành việc đăng ký doanh nghiệp theo mô hình Công ty cổ phần.
Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa của Công ty CPC1 và Công ty Codupha.
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" của Bộ Y tế trong toàn Tổng công ty.
Tăng cường hoạt động nghiên cứu BABE.
Rà soát lại phương thức quản lý, chiến lược sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp để tìm ra các giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Hợp lý hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm tỷ lệ chi phí, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Các giải pháp chủ yếu:
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra từ đầu năm 2016.
Phát triển nhóm sản phẩm thích ứng với cơ chế đấu thầu mới đồng thời tạo nhóm sản phẩm để phát triển mở rộng thị trường OTC; Đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu và đăng ký các sản phẩm mới có công nghệ cao, ít cạnh tranh; Nghiên cứu chính sách giá mềm dẻo, đáp ứng chiến lược sản phẩm OTC, ETC và xuất khẩu.
Thực hiện xây dựng định mức lao động và định mức tiêu hao một cách sát sao tránh để tình trạng lãng phí nhân công và lãng phí nguyên vật liệu sản xuất.
Bố trí sắp xếp bộ máy quản lý tài chính cho phù hợp, đặc biệt nâng cao trình độ năng lực cán bộ và tinh thần trách nhiệm nhằm quản lý tốt vốn, các khoản chi phí và quản lý công nợ hiệu quả hơn, tránh để rủi ro và đảm bảo minh bạch.
Đối với các công ty có kết quả thực hiện thấp so với kế hoạch 2016 và cùng kỳ năm 2015 cần điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh marketing, xúc tiến bán hàng ...để đạt được kế hoạch đề ra.


Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

2 

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó cục trưởng cục quản lý dược 

4 

 Ds. Nguyễn Quý Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

3 

 Ds. Nguyễn Đức Sơn - Tổng Giám Đốc Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

 

8 

 Ths. Đinh Xuân Hấn - Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

5 

 

7

 

9

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2