Giới thiệu

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh:

Vinapharm luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong ban lãnh đạo và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách:

* Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cơ cấu, chủng loại, số lượng và chất lượng, tăng cường công tác quản lý.

* Tiết kiệm giảm chi phí lưu thông để có giá bán hợp lý, ổn định.

* Thực hiện tốt công tác bảo đảm cung ứng thuốc cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Y tế giao trong việc thực hiện nhiệm vụ “Dự trữ thuốc quốc gia”, dự trữ thuốc phòng chống bão lụt, chống dịch và “Dự trữ lưu thông thuốc”.

* Xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối và kinh doanh

Tầm nhìn:

* Hướng tới thành lập Tập đoàn Đầu tư - Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam

* Phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam thành ngành kinh tế  - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;  nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước và kiện toàn hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao  sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới.

Giá trị cốt lõi:


* Sức mạnh kết nối

* Vì con người, hướng tới con người

* Sẻ chia giá trị - phát triển bền vững

 

Vinapharm 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2