Hoạt động của VinaPharm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016 CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO (27/04/2016)

Ngày 26/4/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm TƯ1- Pharbaco đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:
Năm 2015, trước những biễn động của thị trường trong nước và quốc tế, sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ảnh hưởng của các chế độ chính sách nhà nước về đấu thầu, về tăng cường quản lý kinh doanh và chất lượng thuốc...HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược được thông qua tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2014, cũng như các chiến lược mới cho phù hợp với thực tế để chỉ đạo ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đem lại sự ổn định và phát triển của công ty, cụ thể là:
· Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị cao, có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
· Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối, tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
· Áp dụng các phương pháp mới trong quản trị, điều hành, thay đổi tiền lương để có hiệu quả cao trong quản lý, khuyến khích động viên các bộ công nhân viên Công ty trong lao động và sản xuất. Hợp lý hóa các quy trình sản xuất đem đến chi phí sản xuất thấp, tạo thế mạnh trong cạnh tranh của hang hóa và dịch vụ.
· Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới.
Với các chiến lược như trên cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả đáng khích lệ như sau:

- Doanh thu: 526,134 tỷ đồng đạt 75,16% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1,46 tỷ đồng đạt 9,74% so với kế hoạch
- Cổ tức (tiền mặt): 1,5%
Đại hội đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:
- Doanh thu: 1500 tỷ động
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt): 10%

Từ 26/4/2016 Hội đồng Quản trị của Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quân

- Bà Ngô Thị Hoa

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

 

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 

 

 

 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2