Tiêu điểm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 (18/12/2015)

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung Ương 1 là công ty thành viên của Tổng Công ty dược Việt Nam.Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, BYT đã hoàn thành xong việc cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1. Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 được cổ phần hóa theo quyết định số 2290 /QĐ-BYT ngày 12/6/2015 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 thành công ty cổ phần, theo đó công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 được đổi tên thành công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức đại hội cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự có đại diện các Vụ, Cục, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá cổ phần Dược Phẩm Trung ương CPC1.

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty là 209.790.000.000 đồng. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

Theo đó, mục tiêu năm đầu tiên (năm 2016) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là doanh thu đạt 2.100 tỷ, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 24 tỷ; tỷ lệ cổ tức đạt 6%; thu nhập bình quân của nhân viên, người lao động đạt 9-11 triệu đồng/người/tháng.

Các cổ đông dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 Uỷ viên:

•    Ông Nguyễn Doãn Liêm

•    Ông Phạm Đức Thọ

•    Ông Nguyễn Trí Lý

•    Bà Nguyễn Hồng Nhung

•    Ông Lê Nam Thắng.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 Uỷ viên:

•    Bà Lường Thị Kim Thanh

•    Bà Nguyễn Hồng Thúy

•    Bà Nguyễn Thị Hòa.
 
Một số hình ảnh của Đại hội:
 
 
1
 
 
 
7
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2