Góp ý văn bản

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT -BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc (18/12/2015)

Ngày 30/11/2015, Tổng công ty Dược Việt Nam nhận được Công văn số 21821/QLD-ĐK đề ngày 24/11/2015 của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 23/TT-BYT ngày 13/8/2013 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.


Nội dung của Thông tư trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất gia công của các Doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty Dược Việt Nam đề nghị các đơn vị thành viên nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nêu trên và gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam trước ngày 05/1/2016 qua đường văn thư hoặc Fax (04.38443665) hoặc email (vinapharm@vinapharm.com.vn).


(Dự thảo được đăng tải dưới đây).


Trân trọng cảm ơn.

File download :34089-Du thao 2 - Thông tư thay thế TT 23 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.doc

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2