Hoạt động của VinaPharm

Thông báo kết quả đấu giá mua quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (05/8/2015)

Tổng công ty Dược Việt Nam xin thông báo về kết quả đấu giá mua quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam như sau:

 

1.  Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá công khai: 825.000 quyền mua.

 

2.  Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần: 18 (Mười tám) Nhà đầu tư.

 

Trong đó:                   

+           Tổ chức:  0 (không) Nhà đầu tư.

+           Cá nhân: 18 (mười tám) Nhà đầu tư.

 

3.  Tổng số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua: 3.875.000 quyền mua (Ba triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn quyền mua).

 

Trong đó:

+           Tổ chức: 0 quyền mua.

+           Cá nhân: 3.875.000 quyền mua.

 

4.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 18 phiếu

 

5.  Tổng số lượng quyền mua cổ phần đặt mua hợp lệ: 3.875.000 quyền mua

 

6.  Giá đấu thành công cao nhất: 4.042 đồng/một quyền mua

 

7.  Giá đấu thành công thấp nhất: 3.342 đồng/một quyền mua

 

8.  Giá đấu thành công bình quân: 3.724 đồng/một quyền mua

 

9.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 06 Nhà đầu tư

 

                  Trong đó:

                            +       Tổ chức: 0 Nhà đầu tư     

                            +       Cá nhân: 06 Nhà đầu tư

 

10. Tổng số quyền mua cổ phần bán được theo kết quả đấu giá: 825.000 quyền mua.

 

Trân trọng thông báo.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2