Hoạt động nội bộ

Hội nghị giao ban 9 tháng (2012) của Vinapharm

Chi tiết của Hội nghị giao ban với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: Đầu tháng 10/2012
- Địa điểm : Thành phố Đà Nẵng
- Nội dung:

1/ Sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2012;

 2/ Sơ kết tiết giảm chi phí ( thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012)

3/ Phố biến về Hiệp định TBT

Để phục vụ công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban kỳ này, Tổng công ty Dược Việt Nam đã có Công văn số 523/TCTD-KHĐT ngày 10/09/2012 yêu cầu các Công ty thành viên lập báo cáo gửi về Văn phòng Tổng công ty.

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2