Góp ý văn bản

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp (16/4/2015)

Thực hiện Công văn số 549/KHTC ngày 13/4/2015 của Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Dược Việt Nam kính đề nghị Công ty nghiên cứu và góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định để Tổng công ty tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế.
 
Ý kiến góp ý gửi về Tổng công ty trước ngày 20/4/2015.
 
Toàn văn dự thảo Nghị định nói trên đăng tải tại đây.

File download :50421-Du_thao_3.Nghi_dinh_huong_dan_Luat_doanh_nghiep_2014_3_draft_31mar2015 (1).doc

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2