Góp ý văn bản

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn GMP đối với thuốc từ dược liệu và Thông tư về thực hành tốt bao bì dược phẩm (18/11/2014)

Tổng công ty Dược Việt Nam nhận được Công văn số 19329/QLD-CL ngày 10/11/2014 của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc” đối với thuốc có nguồn gốc từ dược liệu” và Thông tư sửa đổi một số điều quy định tại Thông tư số 14/2012/TT/BYT ngày 31/8/2012 quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai thực hiện.
 
Nội dung của Thông tư điều chỉnh trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty Dược Việt Nam đề nghị các đơn vị thành viên nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo 02 Thông tư nêu trên và gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam trước ngày 10/12/2014 qua đường văn thư hoặc Fax (04.38443665) hoặc email (vinapharm@vinapharm.net.vn).
 
(Toàn văn Dự thảo được đăng tải tại đây).
 
Trân trọng cảm ơn.

File download :87417-Du thao TT.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2