Tiêu điểm

Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2014, triển khai Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP (13/10/2014)

Ngày 09/10/2014, tại nhà khách Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2014, triển khai Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Đến dự hội nghị có:

- Đại diện Bộ Y tế: ThS. Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ông  Lê Văn Tăng - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu.

- Các doanh nghiệp thành viên: Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Trưởng các bộ phận, chuyên viên có liên quan đến công tác đấu thầu thuốc và Đầu tư xây dựng cơ bản..

Hội nghị đã diễn ra với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo sơ bộ kết quả ước thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014:

- Tổng doanh thu đạt gần 24.128 tỷ đồng, bằng 75,64% kế hoạch, tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2013;

- Doanh thu sản xuất đạt 4.325 tỷ đồng, bằng 69,83% kế hoạch, tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2013;

- Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 15.547 nghìn USD, bằng 81,92% kế hoạch, tăng 18,96% so với cùng kỳ năm 2013;

- Nộp ngân sách toàn Tổng công ty đạt trên 1.494 tỷ đồng, bằng 78,03% kế hoạch, giảm 6,78% so với cùng kỳ năm 2013;

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 771,133 tỷ đồng, bằng 72,99% kế hoạch, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2013;

2. Triển khai Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Ông Lê Văn Tăng - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu quá trình xây dựng và ban hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Tại Hội nghị, Ông Lê Văn Tăng cũng dành thời gian phân tích nội dung Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

- Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi với các câu hỏi của các đại biểu tham dự về công tác đấu thầu trong ngành y tế. Các vấn đề nêu ra đã được Ông Lê Văn Tăng giải thích và hướng dẫn đầy đủ.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
1
 DS. Nguyễn Quý Sơn - Chủ Tịch HĐTV Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
 
2
 DS. Nguyễn Đức Sơn -Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
 
 
3
  ThS. Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phát biểu tại Hội nghị
 
 
4
  Ông  Lê Văn Tăng - Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu giới thiệu Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 
và Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 
 
5
 Các đại biểu tại Hội nghị

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2