Giới thiệu

Giới thiệu về VinaPharm

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào tháng 4 năm 1971 trên cơ sở sát nhập 3 Cục trực thuộc Bộ y tế: Cục phân phối dược phẩm, cục dược liệu, cục sản xuất. Năm 1982, Tổng công ty Dược được đổi tên là Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam. Tháng 3 năm 1996, Bộ trưởng Bộ y tế có quyết định thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam chuyển đổi từ Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam. Đến ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 2335/QĐ-BYT chuyển đổi Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Tổng công ty Dược Việt Nam được cổ phần hóa theo quyết số 2088/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Dược Việt Nam Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thành công ty cổ phần, theo đó Tổng công ty Dược Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP. Ngày 27 tháng 11 năm 2016, Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu.

 

 - Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Pharmaceutical Corporation 

- Tên viết tắt: VINAPHARM

- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội

- Mã số thuế: 0100109385

- Điện thoại: 84 - 24 - 3 8443151

- Fax: 84 - 24 - 3 8443665

- Website:    www.vinapharm.com.vn

- Email: vinapharm@vinapharm.com.vn

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 126A Trần Quốc Thảo - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện tại Cộng Hòa Liên Bang Nga: 123056, Moscow, Gruzinskyi Pere, 3/202 - Russia.


Vốn điều lệ của VINAPHARM: 2.370.000.000.000 đồng ( Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

 Chức năng của VINAPHARM:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 11 năm 2016 đã thông qua việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. VINAPHARM có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

a) Đầu tư tài chính

b) Trực tiếp sản xuất kinh doanh.

c) Thực hiện những nhiệm vụ mà Nhà nước trực tiếp giao cho VINAPHARM: Phát triển công nghiệp dược, hệ thống phân phối thuốc; xuất nhập khẩu; quan hệ quốc tế; đầu mối công tác thi đua khen thưởng, đầu mối thực hiện các chương trình công tác xã hội v.v.

(Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam tại file đính kèm)

File download :33744-Dieu le Tong cong ty Duoc Viet Nam(T4.2018).pdf

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2