Góp ý văn bản

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 49/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển (09/9/2014)

Tổng công ty Dược Việt Nam nhận công văn số 3188/BKHCN-CNC ngày 04/9/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 49/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Tổng công ty Dược Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp thành viên nghiên cứu Dự thảo Quyết định và tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quyết định.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam (địa chỉ 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội) hoặc qua địa chỉ email: vinapharm@vinapharm.net.vn trước ngày 17/9/2014.
 
Nội dung dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (sửa đổi) được đăng tải tại đây.
 
Vinapharm

File download :21139-Du thao Quyet dinh.doc

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2