Trong nước

Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu KTCL 100% lô thuốc nhập khẩu đối với các Công ty có thuốc vi phạm chất lượng (03/4/2014)

Ngày 05/3/2014, Cục Quản lý Dược có Công văn số 3256/QLD-CL về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục yêu cầu lấy mẫu KTCL 100% lô thuốc nhập khẩu đối với các Công ty nước ngoài có tên trong Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.
 
Ban hành kèm công văn số 3256/QLD-CL là danh sách 24 cơ sở kiểm nghiệm thuốcđược cấp chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP) và tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 
Nội dung Công văn số 3256/QLD-CL và danh sách 24 cơ sở kiểm nghiệm được đính kèm.

File download :97342-CV 3256 huong dan bo sung viec Kiem tra CL thuoc nhap khau.zip

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2