Tiêu điểm

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 (11/03/2014)

Ngày 10/03/2014, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 tại khách sạn Fortuna, Hà Nội. Đến dự có Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh – PGS. TS. Phạm Khánh Phong Lan; đại diện các Cục, Vụ của Bộ Y tế, đại diện Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng đại diện các Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Dược Việt Nam.

Năm 2013 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục gặp nhiều khó khăn kéo dài từ năm trước gây ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế trong đó có ngành dược. Thị trường dược phẩm ngày càng cạnh tranh khốc liệt nhất là thị trường OTC và đấu thầu thuốc vào các cơ sở khám chữa bệnh. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đã luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2013:

- Tổng doanh thu đạt gần 31.266 tỷ đồng, bằng 105,85% kế hoạch năm 2013, tăng 4,57% so với năm 2012;

- Doanh thu sản xuất đạt 5.769 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2013, tăng 11,14% so với năm 2012;

- Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 19,121 triệu USD, bằng 114,13% kế hoạch năm 2013, tăng 17,65% so với năm 2012;

- Nộp ngân sách toàn Tổng công ty đạt trên 2.007 tỷ đồng, bằng 109,9% kế hoạch năm 2013, tăng 10,15% so với thực hiện năm 2012;

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.018 tỷ đồng, đạt 114,62% kế hoạch năm 2013, tăng 11,69% so với thực hiện năm 2012;

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động;

- Không có doanh nghiệp nào bị lỗ.

Hội nghị cũng nêu ra một số phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Tổng công ty:

1. Mục tiêu chung:

Mức tăng trưởng tổng doanh thu và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh toàn Tổng công ty đạt trên 5%, duy trì sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao giá trị thương hiệu Vinapharm trên thị trường.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

- Tổng doanh thu: tăng trưởng trên 5%.

- Nộp ngân sách: tăng trưởng trên 5%.

- Lợi nhuận: tăng trưởng trên 5%.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014:

3.1. Công ty mẹ:

- Thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty, triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị 100% vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

- Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty.

- Xây dựng, bổ sung các quy chế, cơ chế quản trị trong toàn Tổng công ty; phát huy vai trò chủ sở hữu của Công ty mẹ trong việc đưa ra các quyết định, giám sát thực hiện các vấn đề trọng yếu về hoạt động tài chính, đầu tư, nhân sự, kiểm soát chất lượng trong toàn hệ thống; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đại diện vốn và tăng cường tính tuân thủ trong toàn hệ thống.

- Triển khai hoạt động Trung tâm NC&PT KHCN Dược về thử tương đương sinh học và đánh giá sinh khả dụng của thuốc (BA/BE) cho các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty.

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án mới có hiệu quả, dự án phụ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh kinh doanh trực tiếp.

- Thúc đẩy hoạt động của Chi nhánh Myanmar để nghiên cứu cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính tại các đơn vị thành viên, đảm bảo sử dụng phần vốn Nhà nước an toàn, có hiệu quả.

3.2. Công ty con và công ty liên kết:

- Các công ty 100% vốn nhà nước tổ chức thực hiện thành công cổ phần hóa trong năm 2014.

- Các doanh nghiệp tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp cũng như các cơ chế chính sách khuyến khích động viên người lao động hăng say làm việc. Áp dụng các phương thức mới, công nghệ thông tin tiên tiến trong quản trị doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch năm 2014, kế hoạch 5 năm từ 2015-2020 theo định hướng chung của ngành, của công ty đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững tập trung sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, giá trị cao, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu...

- Tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là sự gắn kết  trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ và phân phối sản phẩm từng bước hình thành hệ thống phân phối thuốc của Tổng công ty.

- Mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu.

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, các nguyên tắc thực hành tốt trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng cho điều trị và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam.

- Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp.

- Tăng vòng quay vốn; dự trữ hàng tồn kho hợp lý; quản lý giám sát chặt chẽ công tác thu hồi công nợ: rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục phát huy phong trào tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành, cập nhật kịp thời và đầy đủ các thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế để áp dụng vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Lập và kiểm toán báo cáo tài chính quý, năm theo đúng quy định. Cung cấp báo cáo tài chính và thông tin liên quan đến công tác hợp nhất báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ dự trữ thuốc, bình ổn giá và các nhiệm vụ công ích khác.
 
Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
 1
 
 Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh – PGS. TS. Phạm Khánh Phong Lan
tại Hội nghị
 
2
 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dược VN - DS. Nguyễn Quý Sơn phát biểu tại Hội Nghị
 
3
 
 Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược VN - DS. Nguyễn Đức Sơn báo cáo kết quả công tác 2013, triển khai nhiệm vụ 2014 
 
4
 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược VN - DS. Trần Ngọc Nga phát biểu khai mạc Hội Nghị
 
 6
 
Nguyễn Thị Hồng Nga - Ủy viên HĐTV Tổng công ty Dược VN  báo cáo đánh giá hoạt động năm 2013 của kiểm soát viên
 
5
 
Ông Nguyễn Tất Đạt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược phát biểu tại Hội nghị
 
7
 
 Ông Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phát biểu tại Hội nghị
 
8
 
 Ông Kiều Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA phát biểu tại Hội nghị
 
9
 
 Ông Nguyễn Doãn Liêm - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 1 - CPC1
phát biểu tại Hội nghị
 
 19
 
 
10
 
 
 Các tiết mục văn nghệ của cán bộ nhân viên Tổng công ty Dược Việt Nam chào mừng Hội nghị:
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
Vinapharm
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2