Giới thiệu

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013 VINAPHARM

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
 

Tổng công ty Dược Việt Nam – VINAPHARM là Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Y tế; với tôn chỉ phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm vì sức khỏe con người; VINAPHARM cam kết:
 
1. Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của Tổng công ty Dược Việt Nam, các đơn vị thành viên đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn, quy định của Ngành.
 
2. Áp dụng các biện pháp quản trị hiện đại, đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên; định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý, kết quả thực hiện của đội ngũ viên chức quản lý và người lao động.
 
3. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các công ty con và công ty liên kết mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 
                                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                           (Đã ký)
      

 

 

                                                                                                                    Nguyễn Đức Sơn

 
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013
 
 

1. Tuyển dụng nhân sự và có kế hoạch đào tạo nhân viên đáp ứng nhu cầu công việc. 100% nhân viên được đánh giá định kỳ, trong đó trên 90% nhân viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
 
2. Xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt GLP, GSP, GDP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.    
 
3. Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao vì sức khỏe con người.
      

                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                              (Đã ký)
            

 

 

                                                                                                                       Nguyễn Đức Sơn

 

 

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2