Tiêu điểm

VINAPHARM giao ban công tác 9 tháng năm 2013 (23/10/2013)

Ngày 22/10/2013, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức “Giao ban công tác 9 tháng, triển khai công tác người đại diện phần vốn nhà nước” nhằm rà soát các nội dung đã triển khai trong 9 tháng năm 2013 và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013; Tập huấn một số nội dung liên quan đến người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

Khái quát tình hình 9 tháng năm 2013:

Tình hình thị trường dược phẩm 9 tháng đầu năm về cơ bản là ổn định và được đánh giá còn nhiều tiềm năng. Theo chuyên trang thống kê gso.gov.vn, chỉ số sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 9 tháng năm 2013 tăng trưởng 9,1% so với cùng kì năm 2012.


Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” được Bộ Y tế phát động đã tác động tích cực đối với thuốc sản xuất trong nước.


Tuy nhiên thị trường ngành dược cạnh tranh rất khốc liệt đặc biệt là thị trường OTC, đấu thầu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, bên cạnh đó các công ty hầu hết đều gặp khó khăn về vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…


Trong bối cảnh trên, Tổng công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đã cố gắng, nỗ lực thực hiện để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2013. Cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 22.677 tỷ đồng, bằng 76,46% kế hoạch, tăng 4,98% so với cùng kì năm 2012;

- Doanh thu sản xuất đạt 4.105 tỷ đồng, bằng 72,26% kế hoạch, tăng 15,44% so với cùng kì năm 2012;
 
- Kim ngạch nhập khẩu đạt 962.060 triệu USD, bằng 82,82% kế hoạch, giảm 2,73% so với cùng kì năm 2012;
 
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 13.316 triệu USD, bằng 80,72% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kì năm 2012;
 
- Nộp ngân sách đạt 1.446 tỷ đồng, bằng 79,21% kế hoạch, tăng 7,11% so với cùng kì năm 2012;
 
- Tổng lợi nhuận đạt 678,851 tỷ đồng, bằng 73,30% kế hoạch, giảm 4,86% so với cùng kì năm 2012;
 
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động;
 
- Không có doanh nghiệp nào bị lỗ.

Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013

 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và các dự báo thị trường, Tổng công ty dự kiến công tác triển khai kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2013 như sau:


1. Duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh:


- Đẩy mạnh hoạt động Marketing, mở rộng thị trường, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng, tiếp cận người tiêu dùng, quảng bá nhóm sản phẩm mới, củng cố tăng trưởng nhóm sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu.


- Phát triển hiệu quả mạng lưới phân phối: tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, đặc biệt là sự gắn kết trong hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.


- Mở rộng kinh doanh trực tiếp tại Công ty Mẹ.


2. Các dự án đầu tư:


- Rà soát lại các dự án đầu tư về tiến độ, chất lượng dự án và chi phí thực hiện hiện dự án.


- Thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, sớm đưa vào hoạt động phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.


- Công ty Mẹ triển khai thử tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc.


3. Quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp:


- Kiểm soát chặt chẽ định mức tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.


- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi.


4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển:


- Nghiên cứu sản phẩm mới.


- Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho nghiên cứu và phát triển.


5. Tập trung thực hiện tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp:


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2013 đối với 3 Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.


- Bảo vệ phương án vốn điều lệ của Công ty Mẹ.


6. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế:


Thực hiện các công tác về bình ổn giá thuốc, thực hiện tiết giảm chi phí, …
 


Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

6

 DS. Nguyễn Quý Sơn - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

1

 DS. Nguyễn Đức Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

2

 

 

3

 

 

9

 

 

7

 

 

8

 

 

10

 

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2