Góp ý văn bản

Khẩn - Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 11/2012/TT-BYT (04/9/2013)

Ngày 03 tháng 9 năm 2013, Tổng công ty Dược Việt Nam đã nhận được Công văn số 74/GM-QLD của Cục Quản lý dược về việc cử đại diện tham dự cuộc họp thảo luận và góp ý Dự thảo 1 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Dự thảo 1 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.


Để các ý kiến góp ý đề xuất cho các Thông tư sửa đổi, bổ sung trên phù hợp với thực tiễn và giúp cho các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tham gia đấu thầu vào các bệnh viện thuận lợi hơn, Tổng công ty Dược Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu ký nội dung 02 Dự thảo Thông tư nói trên và gửi ý kiến góp ý gấp về Tổng công ty để Tổng công ty tổng hợp và đề xuất ý kiến với Bộ Y tế tại cuộc họp sáng thứ năm ngày 05/9/2013.


Các Dự thảo Thông tư trên được đăng tải trên website của Cục Quản lý dược tại www.dav.gov.vn\Dự thảo văn bản QPPL\VBDT lĩnh vực QLGT và trên website của Tổng công ty Dược Việt Nam tại đây.


Ý kiến đề xuất xin gửi về Tổng công ty trong ngày 04/9/2013 qua số fax 04.38443665 hoặc địa chỉ email: thaithanh@vinapharm.net.vn và thaithanh2000@yahoo.com. 


Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý Công ty.


Xin trân trọng cảm ơn.

Vinapharm 

File download :1232-Du thao.zip

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2