Tiêu điểm

Quán triệt Nghị quyết lần thứ bảy BCHTW Đảng (Khóa XI) (30/8/2013)

Ngày 29/8/2013, Tổng công ty Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).


Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Ba Đình đã trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):


- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.


- Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.


- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.


- Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


- Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.


Trong từng chuyên đề, đồng chí đã phân tích, lý giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, trọng tâm, những vấn đề lý luận và thực tiễn tình hình đất nước.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 1

 Đồng chí Lê Đông Y, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 2

 Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Ba Đình phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị

 

3

Các cán bộ của Tổng công ty tại Hội nghị

 

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2