Tin y tế

Hội nghị tổng kết Công tác Văn phòng Bộ Y tế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Ngày 10/1/2023)

Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng; đại diện các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Cấp ủy, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Bộ.
 
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 cho đại diện các tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Bộ
 
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho đại diện các tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Bộ
 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, năm 2022, Văn phòng Bộ tiếp tục có những đóng góp rõ nét vào thành tích chung của Bộ Y tế.
 
Văn phòng Bộ triển khai có hiệu quả chức năng tổng hợp, tham mưu, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Bộ Y tế phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; chú trọng nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính; làm tốt công tác quản trị, hậu cần, lễ tân và công tác của đội xe, bảo đảm hậu cần tại Cơ quan Bộ; công tác quản lý tài sản, tài chính - kế toán được duy trì hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Đồng thời, chủ động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2022; kết quả đánh giá đạt hiệu quả tốt được lãnh đạo Bộ ghi nhận...
 
 
Đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Văn phòng Bộ Y tế thực hiện đẩy mạnh hiện đại hóa không những về trang thiết bị, cơ sở vật chất làm việc mà còn là hiện đại hóa phong cách làm việc mới, tiến tới "Đoàn kết, Trách nhiệm, Chuyên nghiệp, Hiệu quả và an toàn" hoàn thành một số mục tiêu như:
 
1. Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Bám sát hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình công tác, làm việc của Bộ để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành;
 
2. Phục vụ tốt nhất công tác chỉ đạo, điều hành trong mọi tình huống. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, phân tích tình hình, đề xuất chủ trương mới. Trước mắt, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ Y tế;
 
3. Xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình ISO theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tập trung, xây dựng, trình ban hành và ban hành Quyết định của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ; Quy chế làm việc của Văn phòng Bộ trên cơ sở Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ và các văn bản liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính;
 
4. Kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng cả số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong đó, tập trung việc thành lập Phòng Truyền thông và Thông tin y tế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Phòng. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; nâng cao tính chuyên nghiệp, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;
 
5. Chú trọng cải cách hành chính; phấn đấu kết quả chấm điểm chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm sau không thấp hơn năm trước; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với các hoạt động của Văn phòng Bộ. Trong đó, tập trung cập nhật, hoàn thiện, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin đối với Hệ thống VOffice, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế, ứng dụng chữ ký số, quản lý theo dõi nhiệm vụ, quản lý nội dung trả lời chất vấn, cử tri, số hóa tài liệu lưu trữ, quản lý tài sản và Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
 
6. Duy trì, thực hiện tốt công tác quản trị, hậu cần, lễ tân trong Cơ quan Bộ; bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạ Bộ và điều kiện làm việc của công chức, người lao động của Cơ quan Bộ; bảo đảm cảnh quan môi trường trong khuôn viên Bộ Y tế;
 
7. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng sớm kế hoạch giải ngân các nguồn kinh phí, phấn đấu tỷ lệ giải ngân chung đạt 80% tổng nguồn kinh phí được giao; phối hợp chặt chẽ giữa Phòng chuyên môn và Tài chính - Kế toán để đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu theo quy định;
 
8. Rà soát, có phương án giải quyết triệt để các công việc tồn đọng, kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm thời gian qua;
 
9. Tiếp tục duy trì, củng cố khối đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ tại mỗi Phòng/Đơn vị; thực hiện nêu gương của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu; quan tâm hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm Văn phòng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Đảng bộ Văn phòng Bộ, tập thể cấp ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ; nghe tham luận kết quả đạt được cũng như khó khăn của một số đơn vị thuộc Văn phòng Bộ.
 
 
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ đã đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp vào kết quả chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Y tế trong năm 2022, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2023 một số nội dung trọng tâm như:
 
1. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về hoạt động đón tết cổ truyền Quý Mão 2023: Xây dựng kế hoạch phân công lịch trực Tết cho Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; lịch trực bảo vệ, đội xe; Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan Bộ; Bố trí khuôn viên cơ quan Bộ có không khí tết; Chăm lo có chế độ chính sách đến đời sống cán bộ người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn thuộc Văn phòng Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán; Tham mưu xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác phục vụ Lãnh đạo Bộ đi thăm và chúc Tết Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ tiền nhiệm; kiểm tra công tác trực Tết của một số đơn vị...;
 
2. Đảm bảo công tác trực xử lý văn bản; đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 
3. Phối hợp với các đơn vị Vu, Cục tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công kỷ niệm Ngày 27/02 và Hội nghị Công triển khai công tác y tế dự kiến trong tháng 02/2023;
 
4. Phối hợp với vụ Pháp chế xác định rõ bao nhiêu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đồng thời đôn đốc các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch;
 
5. Tích cực nghiên cứu chủ động tham mưu đề xuất khi có các văn bản mới;
 
6. Tiếp tục nâng cao năng lực và khả năng tham mưu trong công việc hạn chế thiếu sót tồn tại;
 
7. Triển khai đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị về công tác tài chính, đặc biệt đối với các đơn vị có tài khoản thụ hưởng tại Văn phòng Bộ;
 
8. Phối hợp với Công đoàn Cơ quan bộ đưa nhà ăn Tầng 6 nhà A vào hoạt động;
 
9. Tiếp tục hoàn thiện một số dự án, công trình do Văn phòng Bộ làm chủ đầu tư như: triển khai xây dựng, trang trí tường rào, sửa sang Cổng Cơ quan Bộ; mở cổng phụ mặt đường Núi Trúc; Giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến cửa hàng kính mắt tại Văn phòng đại diện 51 Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh; Thường xuyên rà soát tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị hàng năm;
 
10. Về truyền thông, chủ động xây dựng và tham mưu các chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 95/NĐ-CP.
 
Đối với công tác Đảng, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, Văn phòng Bộ tiếp tục duy trì tốt sinh hoạt chi bộ theo tháng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng tới từng cá nhân đảng viên trong chi bộ; Tiếp tục triển khai công tác phát triển đảng viên mới; Triển khai có hiệu quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm; Phát huy hiệu quả vai trò đảng lãnh đạo tới từng đảng viên....
Ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo Văn phòng Bộ và các cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Bộ Y tế nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
 
Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Y tế ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028
 
Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Bộ được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2023-2028./.
 
Theo MOH - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2