Tiêu điểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tại thời điểm quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đầu tháng 3/2022), tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số lượng ca nhiễm mới trong nước trung bình mỗi ngày khoảng gần 100.000 ca và Hà Nội là một trong số các địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trên cả nước. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho cổ đông và doanh nghiệp trước rủi ro dịch bệnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm) đã quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/4/2022; Địa điểm Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm các Ông/Bà: Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Xuân Hấn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc và Bà Hàn Thị Khánh Vinh - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 206.361.391 cổ phần chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 
 
Đoàn Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐTN năm 2022
 
Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các Quý cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: (1) Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, (3) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, (4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022, (5) Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2021 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2022 và (6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
 
Tổng doanh thu theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 đạt 4.990 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 234 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội kéo dài từ quý 2 đến đầu quý 4/2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa của không chỉ Tổng công ty mà cả các doanh nghiệp thành viên bị gián đoạn. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục nhanh chóng, kịp thời ứng phó với dịch bệnh và linh hoạt trong sản xuất như: Triển khai thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ, thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các cán bộ nhân viên,... Bên cạnh đó, Tổng công ty tích cực chủ động trong việc đề xuất các giải pháp với các cơ quan quản lý nhà nước để góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của Tổng công ty.
 
 
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tại Đại hội
 

  Động lực tăng trưởng năm 2022 của ngành dược Việt Nam đến từ việc mở cửa trở lại, chiến dịch tiêm chủng, giá API hạ nhiệt và quy trình phê duyệt thuốc diễn ra nhanh hơn. Căn cứ các thông tin dự báo và trên cơ sở báo cáo kế hoạch năm 2022 của các công ty thành viên, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 là 5.686 tỷ đồng doanh thu và 159 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 114% và 68% thực hiện năm 2021.

 
 Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS

 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh - TV HĐQT, PTGĐ trình bày các Tờ trình tại Đại hội
 
Đại hội cũng đã dành thời lượng 01 giờ đồng hồ để các cổ đông và Đoàn chủ tọa thảo luận, trao đổi cũng như làm rõ các Báo cáo, Tờ trình và một số nội dung có liên quan khác được trình tại Đại hội.
 
Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trả lời cổ đông 
 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, PTGĐ trả lời cổ đông 
 
 
Ban lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhân sự tham gia hỗ trợ tại Đại hội
 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (được tổ chức theo hình thức trực tuyến) đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung chương trình đã được các cổ đông thông qua với tỉ lệ thống nhất cao.

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2