Hoạt động của VinaPharm

Hội nghị Người đại diện phần vốn và tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Ngày 22/02/2022, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Hội nghị Người đại diện phần vốn và tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
 
Hội nghị vinh dự chào đón sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Y học cổ truyền, Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó cục trưởng Cục quản lý Dược, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của các doanh nghiệp thành viên của Vinapharm, Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Vinapharm đầu tư tại các doanh nghiệp và Ban điều hành Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.
 
 
Ban Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh kỉ niệm cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên,
 TS. Nguyễn Đức Kiên và đại diện doanh nghiệp thành viên
 
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
 
DS. Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Hội nghị đã lắng nghe các chia sẻ của TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách phục hồi kinh tế vĩ mô và triển vọng ngành dược.
 
 
TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Ông Đinh Xuân Hấn - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. Năm 2021 là năm Việt Nam gặp phải khó khăn và thách thức chưa từng có. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, xã hội. Trước tác động của đại dịch, ngành dược cũng gặp những khó khăn nhất định khi người dân thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, bệnh nhân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị ảnh hưởng. Ước tính tổng doanh thu cả năm 2021 của ngành dược Việt Nam giảm 6% so với năm 2020. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên vẫn đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước và cổ đông, đóng góp quan trọng vào việc cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng và điều trị bệnh của nhân dân. Năm 2021, Tổng công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau: (1) Theo báo cáo tài chính tổng hợp: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 276 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch đề ra cho năm 2021 và tương đương kết quả thực hiện của năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; (2) Theo báo cáo tài chính hợp nhất: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 4.987 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch đề ra cho năm 2021 và giảm 8% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 233 tỷ đồng, bằng 153% so kế hoạch và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020.
 
 
Ông Đinh Xuân Hấn - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
 trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Bộ Y tế và Đại hội đồng cổ đông giao, Tổng công ty và các đơn vị thành viên cũng đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ thị của Bộ Y tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận chuyển các hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất sinh phẩm do Bộ Y tế mua để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc theo Quyết định 1372/QĐ - BYT ngày 26/3/2020 và Quyết định số 1726/QĐ - BYT ngày 15/04/2020 của Bộ Y tế. Năm 2021 Tổng công ty vẫn tiếp tục là đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí tiếp nhận, lưu kho, bảo quản, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Tổng công ty cũng phối hợp với các công ty thành viên, bằng các hoạt động thiết thực đóng góp và tài trợ các vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương và đơn vị. Những việc làm và đóng góp của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội đã, đang và sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng cùng Chính phủ và nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn và chiến thắng đại dịch.
 
Về hoạt động quản lý người đại diện: Nhìn chung trong năm 2021, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đã tuân thủ đúng, đầy đủ hơn các năm trước các quy định tại Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP được ban hành theo Quyết định số 046a/QĐ-TCTD ngày 13/4/2017, sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 078/QĐ-TCTD ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.
 
Hội nghị đã lắng nghe Bà Hàn Thị Khánh Vinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Đầu tư Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trình bày, chia sẻ về chủ đề "Lĩnh vực dược phẩm - Thực tế và xu hướng".
 
 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách
Tài chính và Đầu tư trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Đại diện doanh nghiệp thành viên và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cũng đã có những tham luận và phát biểu chia sẻ tại Hội nghị tổng kết của Tổng công ty.
 
 
Đại diện doanh nghiệp thành viên phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá "Năm 2021, kinh tế xã hội của Việt Nam tiếp tục phải gánh chịu những thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, thậm chí ở mức độ và phạm vi rộng hơn năm 2020. Trong bối cảnh đó, ngành dược Việt Nam năm 2021 cũng gặp nhiều thách thức, khó khăn, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành không đạt được so với kế hoạch hoặc giảm so với năm 2020. Việc Vinapharm đạt được các kết quả như báo cáo của Ban Lãnh đạo Tổng công ty là một thành tích đáng biểu dương, thể hiện sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên Tổng công ty cũng như sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty".
 
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đã có những chỉ đạo đối với Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các Doanh nghiệp thành viên về các nhiệm vụ cần thực hiện cụ thể như sau: (1) Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển phần vốn Nhà nước, của các cổ đông tại Tổng công ty và phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp; (2) Tổng công ty và các Doanh nghiệp thành viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh của Nhân dân; (3) Nhanh chóng tiếp cận và tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, sản xuất thuốc mới, thuốc dược liệu chất lượng cao, phát triển sản xuất thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh việc hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phát minh còn bản quyền, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao.
 
Đồng thời Thứ trưởng yêu cầu các Vụ, Cục và Văn phòng Bộ Y tế: (1) Khẩn trương hỗ trợ, phối hợp cùng Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước và phê duyệt Dự án xây dựng Hệ thống phân phối thuốc của Tổng công ty, (2) Nhanh chóng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp trong Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nói riêng cũng như các doanh nghiệp Dược nói chung trong việc cấp, gia hạn số đăng ký..., tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong nước phát triển.
 
 
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và Cục Y học cổ truyền
tham dự Hội nghị
 
Thay mặt Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các doanh nghiệp thành viên, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - Ông Lê Văn Sơn cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và xin tiếp thu các chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Với sự chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ của Bộ Y tế và Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng của Ban lãnh đạo, cổ đông, CBNV Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các doanh nghiệp thành viên sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra, thành công hơn nữa trên con đường hội nhập và phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam.

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2