Tiêu điểm

HỘI NGHỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP (Ngày 14/01/2020)

      Ngày 08/01/2020, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Hội nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Flamingo Đại Lải.

      Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện các Công ty kiểm toán Deloitte, EY và toàn thể Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tại 23 công ty thành viên.

Tăng cường gắn kết, hợp tác giữa các công ty thành viên và doanh nghiệp trong ngành.

 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tham dự Hội nghị

        Hội nghị đã lắng nghe Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019.

      Tổng doanh thu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện năm 2019 đạt 50.992 tỷ đồng, bằng 119,7% kế hoạch, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2018.

        Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên năm 2019 đạt 1.429 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, xấp xỉ với thực hiện năm 2018.

      Trong năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần cung ứng đủ thuốc có chất lượng cho nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, chính sách pháp luật của Chính phủ và Bộ Y tế.

        Năm 2019 Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và bằng 172,4% so với năm trước.

 Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh

        Nội dung quan trọng tại Hội nghị là Báo cáo tình hình hoạt động của Người đại diện phần vốn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 được Ông Đinh Xuân Hấn – Tổng Giám đốc trình bày.

       Nhìn chung trong năm qua Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định tại Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam.

        Hầu hết Người đại diện đã kịp thời gửi văn bản xin ý kiến về Tổng công ty đối với các vấn đề cần xin ý kiến để tham gia biểu quyết/ biểu quyết bằng văn bản trước các kỳ họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp.

       Chất lượng báo cáo của Người đại diện cũng đã dần được cải thiện.

 Ông Đinh Xuân Hấn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động Người đại diện

       Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty luôn chú trọng và quan tâm đến hoạt động của Người đại diện vốn, coi sự thành công của các doanh nghiệp thành viên là sự thành công của Tổng công ty.

        Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã kịp thời thông tin đến Người đại diện những thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược trong thời gian tới như: Thông tư 32/2018/TT-BYT ban hành ngày 12/11/2018 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Hiệu lực thi hành 01/9/2019; Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên; Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập,...

Ông Nguyễn Quốc Định – CT HĐQT Công ty CP DP Imexpharm – Người đại diện phần vốn của TCT phát biểu tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, Các Công ty kiểm toán cũng đã có bài tham luận: Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam có bài tham luận về “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả” và trao đổi về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP và ảnh hưởng tới Doanh nghiệp Dược.

        Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam có bài tham luận về chủ đề “NGÀNH DƯỢC 4.0”.

Đại diện Công ty kiểm toán Deloitte trình bày tham luận tại Hội nghị

        Tổng công ty tin tưởng rằng cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Người đại diện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2