Hoạt động nội bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Sáng ngày 26/4/2019, tại Trụ sở chính, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm - mã chứng khoán DVN) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 
 
 

Đại hội có sự tham dự của Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, đại diện các Doanh nghiệp có vốn góp của Vinapharm, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cùng các cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 219.817.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,75% vốn điều lệ Vinapharm.

 

                                              
                                                                   Đại biểu và các khách mời tham dự đại hội 

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các Tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

 

 

                       Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 

 

 

                       Ông Đinh Xuân Hấn  – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

 

 

                       Ông Nguyễn Văn Khái – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

 

                      Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình tại Đại hội

 

 Trong năm 2019, trọng tâm là bảo toàn và phát triển phần vốn Nhà nước tại Vinapharm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Quản lý Người đại diện và phần vốn của Vinapharm tại các Doanh nghiệp thành viên. Bên cạnh đó, thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại Vinapharm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Vinapharm tập trung nghiên cứu, làm việc với các đối tác trong nước và nước ngoài để đầu tư xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm hiện đại, tiên tiến, chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, Vinapharm sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp và mở rộng hoạt động nghiên cứu thử tương đương sinh học và đánh giá sinh khả dụng của thuốc (BABE).

 

 

                                                              Cổ đông thảo luận tại Đại hội

 

 

 

                            Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc trả lời các câu hỏi của cổ đông 
 

 Với sự đồng hành, ủng hộ và chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với sự đoàn kết, năng động, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Người lao động, Vinapharm tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã thông qua.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2