Tiêu điểm

Khẩn - Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc (20/7/2018)

Ngày 20/7/2018, Tổng công ty Dược Việt nam - CTCP nhận được Công văn số 13442/QLD-ĐK ngày 16/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Dự thảo Thông tư đã được thẩm định.

 

Nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản trong quá trình thực hiện, Tổng công ty đề nghị các Công ty con, các Công ty có vốn góp của Tổng công ty nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên.

 

Mọi ý kiến góp ý gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP theo:

Fax (024.38443665) hoặc email: vinapharm@vinapharm.com.vn.


Thời hạn: trước ngày 25/7/2018.

 

Tài liệu thao khảo tại file download. 

File download :44171-Du thao TT DKT.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2