Hoạt động của VinaPharm

KHẨN: Lấy ý kiến góp ý dự thảo THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC tại các cơ sở y tế công lập (09/7/2018)

 

Kính gửi: 
- Các Công ty con,
- Các Công ty có vốn góp của Tổng Công ty. 
Ngày 09/7/2018, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhận được giấy mời họp thẩm định Thông tư quy định quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi là dự thảo Thông tư) thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư ban hành dự kiến sẽ trực tiếp tác động đến hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh của các Doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đề nghị các Công ty nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP theo:
Fax (024.38443665) hoặc email: vinapharm@vinapharm.com.vn.

 
Thời hạn: trước 15h ngày 10/7/2018.

 

Tài liệu thao khảo tại file download. 

 

File download :97028-gop y du thao thong tu.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2