Tin ngành dược

Cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin) (25/6/2018)

Công văn số 11615/QLD-TT ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTW; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ về việc Cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin).

File download :86535-2262018_11615_QLD_TT.pdf

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

  • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

  • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
  • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
  • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
  • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
  • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
  • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
  • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
  • Công ty CP Dược phẩm Danosome
  • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
  • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
  • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2