Hoạt động của VinaPharm

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (15/05/2018)

Kính gửi: 
- Các Công ty con,
- Các Công ty có vốn góp của Tổng Công ty. 
 
Ngày 10/5/2018, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tham dự hội thảo tại Bộ Y tế về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định ban hành dự kiến sẽ trực tiếp tác động đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các Doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đề nghị các Công ty nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với nội dung Dự thảo Nghị định nêu trên và đặc biệt rà soát kỹ nội dung Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/5/2017 và đề xuất sửa đổi bổ sung (nếu có).
Mọi ý kiến góp ý gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trước ngày 21/5/2018 qua đường văn thư hoặc Fax (024.38443665) hoặc email (vinapharm@vinapharm.com.vn).

Trân trọng cảm ơn.

File download :53025-góp ý dự thảo BYT.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2