Tiêu điểm

VINAPHARM KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY THÀNH LẬP (01/04/2013)

Tổng Công ty Dược được thành lập theo Quyết định số 169/BYT-QĐ ngày 01/4/1971 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong 42 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn với nhiều sự thay đổi theo từng chặng đường phát triển của đất nước:

1. Giai đoạn 1971-1975 (Tổng công ty Dược): 

Ngay từ khi bắt đầu thành lập, Tổng Công ty Dược đã thực hiện song song 2 chức năng chính, đó là:
 
- Trực tiếp quản lý sản xuất - kinh doanh khối Dược Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.
 
- Được Bộ Y tế uỷ quyền thực hiện quản lý Nhà nước về ngành Dược Kinh tế - Kỹ thuật trong cả nước.
 
Trong giai đoạn này, Tổng công ty Dược đã sản xuất và phân phối thuốc để đảm bảo công tác điều trị chiến thương, phòng bệnh và chữa bệnh trong điều kiện chiến tranh ở cả 2 miền Bắc –Nam; góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng đất nước.
 
2. Giai đoạn 1982-1996 (Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam)

Ngày 04/5/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) có Nghị định số: 79-HĐBT “Về việc thành lập Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế”.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 411/BYT-QĐ ngày 01/6/1982  về việc ban hành Điều lệ tạm thời của Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế : Union of Pharmaceutical Enterprises of Vietnam
 
- Tên giao dịch quốc tế viết tắt: VINAPHA

3. Giai đoạn Tổng Công ty Dược Việt Nam (Từ 1996 đến nay)

Thực hiện Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định  số 467b/BYT-QĐ ngày 30/3/1996 về việc thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam.
 
Tên giao dịch quốc tế: Việt Nam Pharmaceutical Corporation
 
Viết tắt: VINAPHARM
 
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đổi mới sắp xếp các Doanh nghiệp nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, Ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-BYT về việc chuyển Tổng công ty Dược Việt Nam thành công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Đến nay Tổng công ty Dược Việt Nam đã có 24 đơn vị thành viên là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược, trong đó có 14 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO. 
 
Trong năm 2012, Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 29.773 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2011, chiếm 26,4% tổng trị giá sử dụng thuốc của toàn ngành;  Doanh thu sản xuất  >5.600 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2011 và chiếm 22,4% trị giá thuốc sản xuất so với toàn ngành. Xuất khẩu 16,5 triệu USD (giảm 11,5% so với năm 2011 – đây cũng là tình hình chung của các Doanh nghiệp Việt Nam do ảnh hưởng của tình hình khó khăn kinh tế toàn cầu); Nộp ngân sách đạt 1.837 tỷ đồng, bằng 116,1% kế hoạch, tăng 34,1% so với thực hiện năm 2011; Lợi nhuận trước thuế đạt 744 tỷ, bằng 104,49% so với kế hoạch, tăng 9,26% so với năm 2011; Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động. Không có doanh nghiệp nào bị lỗ.
 
Với phương châm “Nâng cao năng lực sản xuất thuốc và kiện toàn hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và Thế giới”, Tổng công ty cùng với các đơn vị thành viên luôn cố gắng cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cũng như đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và đào tạo nhân lực nhằm tạo ra các sản phẩm dược có chất lượng, giá cả hợp lý, tạo được niềm tin cho người bệnh hướng tới mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. 
 
Vinapharm 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2