Tin y tế

Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế (03/01/2018)

Ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế.

 

 

Tham dự và chỉ trì Hội thảo có PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tham dự Hội thảo còn có đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư; các Vụ/ Cục/Văn phòng Bộ/Tổng Cục (Bộ Y tế); Sở Y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh; đại diện WHO, UNICEF...

 

PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo tham vấn, PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Mặc dù Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ (so với năm 1990, Việt Nam đã giảm được 2/3 tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; giảm 3/4 tỷ số tử vong mẹ; giảm hơn một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận nước an toàn và điều kiện vệ sinh cơ bản; giảm tỷ lệ mắc HIV xuống dưới 0,3% dân số; đạt được mục tiêu kiểm soát sốt rét từ năm 2011 và vượt mục tiêu toàn cầu về kiểm soát bệnh lao; thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, bệnh phong) nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn những hạn chế, bất cập đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, đó là "Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần... ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ chưa được khắc phục căn bản. Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khoẻ ban đầu... Chênh lệch chỉ số sức khoẻ giữa các vùng, miền còn lớn. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao. Tầm vóc người Việt Nam chậm được cải thiện. Số năm sống khoẻ chưa tăng tương ứng với tuổi thọ". Bộ Y tế tổ chức Hội thảo với mong muốn có được ý kiến rộng rãi của các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý, các địa phương về dự thảo Kế hoạch hành động nhằm xác định, phân công các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

 


Ông Đặng Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) trình bày

 

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực đánh giá thực trạng, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế để xây dựng Kế hoạch hành động trong lĩnh vực y tế. Việc xây dựng Kế hoạch hành động có thuận lợi rất lớn trong bối cảnh Bộ Y tế đã xây dựng, trình và được ban hành các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, hiện đang trình ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết. Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Chính phủ định hướng đến năm 2025 và 2030 có nhiều nội dung gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, Bộ Y tế sẽ chủ trì thực hiện 11 mục tiêu cụ thể và phối hợp với các Bộ, ngành khác thực hiện 15 mục tiêu cụ thể trong tổng số 115 mục tiêu cụ thể phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam./.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2