Tiêu điểm

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 (14/03/2013)

 

Ngày 14/03/2013, Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 tại khách sạn Asean, Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng  Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cùng đại diện các Cục, Vụ của Bộ Y tế; đại diện của Văn phòng Chính phủ,  Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng đại diện các Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Dược Việt Nam.

 

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế năm 2012, với những khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phá sản hoặc dừng hoạt động, tuy vậy các doanh nghiệp dược thuộc Tổng công ty đã cố gắng, nỗ lực để cơ bản hoàn thành các công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2012:

 

- Tổng doanh thu đạt 29.773 tỷ đồng, bằng 108,1% kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2011; 

 

- Doanh thu sản xuất  >5.600 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2011;

 

- Xuất khẩu 16,5 triệu USD (giảm 11,5% so với năm 2011 – đây cũng là tình hình chung của các Doanh nghiệp Việt Nam do ảnh hưởng của tình hình khó khăn kinh tế toàn cầu);

 

- Nộp ngân sách đạt 1.837 tỷ đồng, bằng 116,1% kế hoạch, tăng 34,1% so với thực hiện năm 2011;

 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 744 tỷ, bằng 104,49% so với kế hoạch, tăng 9,26% so với năm 2011;

 

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động 

 

- Không có doanh nghiệp nào bị lỗ.


Hội nghị cũng nêu ra một số phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Tổng công ty:

 

I. Phương hướng phát triển:

 

Tăng trưởng bền vững, phấn đấu mức tăng trưởng tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt trên 10%, duy trì sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.

 

Phát triển Tổng công ty Dược Việt Nam là Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động có hiệu quả, có vai trò với các công ty thành viên và trong ngành Dược, có thương hiệu mạnh trong ngành Dược Việt Nam.

 

II. Các chỉ tiêu kế hoạch:

 

1. Tổng doanh thu: tăng trưởng trên 10%.

 

2. Nộp ngân sách: tăng trưởng trên 10%.

 

3. Lợi nhuận: tăng trưởng trên 8%.

 

III. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2013:

 

1. Tổ chức, quản lý: 

 

- Tập trung triển khai đề án tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước, chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa các công ty 100% vốn nhà nước và Công ty Mẹ.

 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, mô hình tổ chức; xây dựng, bổ sung các quy chế, cơ chế quản trị trong toàn Tổng công ty; phát huy vai trò chủ sở hữu của công ty mẹ trong việc đưa ra các quyết định, giám sát thực hiện các vấn đề trọng yếu về hoạt động, đầu tư, nhân sự, kiểm soát chất lượng trong toàn hệ thống; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đại diện vốn và tăng cường tính tuân thủ trong toàn hệ thống.

 

- Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhất là trong lĩnh vực kinh doanh trực tiếp; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tăng cường đào tạo theo nghiệp vụ, phát triển các cán bộ có tiềm năng; tuyển dụng và thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

 

2. Sản xuất, kinh doanh:

 

- Duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

 

- Tập trung sản xuất các mặt hàng có giá trị cao, doanh số lớn.

 

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp và Tổng công ty.

 

- Tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, đặc biệt là sự gắn kết  trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ và phân phối sản phẩm, Nghiên cứu mô hình và từng bước xây dựng nhằm từng bước hình thành hệ thống phân phối thuốc của Tổng công ty.

 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường tìm kiếm thị trường mới cả trong nước và xuất khẩu.

 

- Thúc đẩy kinh doanh trực tiếp tại Công ty mẹ.

 

3. Đầu tư:

 

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, đầu tư an toàn và hiệu quả thông qua việc hoàn thiện qui trình, qui định về quản lý đầu tư, đầu tư vào ngành nghề chính.

 

- Hoàn thành dự án nâng cấp đầu tư xây dựng Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ Dược của Tổng công ty và đưa vào hoạt động thử tương đương sinh học.

 

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vỏ nang cứng gelatin sau khi được Bộ Y tế chấp thuận chủ trương.

 

- Hoàn tất thủ tục thành lập chi nhánh Myanmar và đi vào hoạt động.

 

4. Khoa học công nghệ:

 

- Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Đẩy mạnh việc nghiên cứu các loại thuốc mới, thuốc có hàm lượng công nghệ cao, thuốc có hiệu quả kinh tế cao từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu từ dược liệu trong nước trên cơ sở kết hợp tốt giữa cơ sở nghiên cứu với cơ sở sản xuất. 

 

- Đẩy mạnh truyền thông và phát triển thương hiệu Vinapharm: Tổng công ty sẽ tập trung phát triển thương hiệu thống nhất như một tổ chức cung cấp các sản phẩm thuốc, dược liệu lớn và có uy tín trên thị trường Việt Nam. Đầu tư phát triển website thành kênh truyền thông quan trọng, đồng thời phát triển các kênh truyền thông bên ngoài và nội bộ. Tăng cường phối hợp, hợp tác trong toàn Tổng công ty trong các hoạt động marketing và truyền thông nhằm phát huy sức mạnh truyền thông tập thể, duy trì các hoạt động vì cộng đồng.

 

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở tuân thủ Quy chế Dược, các nguyên tắc thực hành tốt bảo quản, phân phối thuốc của Tổ chức Y tế thế giới trên nền tảng cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng cho điều trị và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam.

 

- Áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

 

5. Tài chính:

 

- Nâng cao chất lượng - hiệu quả công tác quản lý tài chính: Đảm bảo an toàn vốn và tài sản doanh nghiệp, duy trì khả năng thanh toán tốt; Đảm bảo thông tin quản lý phục vụ quản trị và công bố thông tin.

 

- Tăng cường tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục phát huy phong trào tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn Tổng công ty. Hạn chế tối đa các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của các công ty.

 

- Tăng cường công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật các hoạt động tài chính của các đơn vị 100% vốn nhà nước và các đơn vị có 51% vốn nhà nước trở lên.

 

 

Tại Hội nghị, Thứ Trưởng Nguyễn Viết Tiến đã biểu dương những thanh tích đã đạt được của Tổng công ty Dược Việt Nam và chỉ đạo Tổng công ty Dược Việt Nam cùng các đơn vị thành viên cần quyết liệt triển khai các giải pháp đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

 

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

11 

 Thứ Trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế

 

1

DS. Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc - Tổng công ty Dược Việt Nam báo cáo kết quả công tác năm 2012,

triển khai nhiệm vụ năm 2013

 

 2

 DS. Trần Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Dược Việt Nam báo cáo

kết quả thực hiện tiết giảm chi phí theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-Cp ngày 03/01/2012 của Chính phủ

 

0

 

 4

 

5 

Đại diện Bộ Tài chính, CN. Quách Thị Thư phát biểu tại Hội nghị

 

6 

 Phó Tổng Giám đốc Công ty IMEXPHARM phát biểu tại Hội nghị

 

7 

Giám đốc Chi nhánh Myanmar Nguyễn Đức Thịnh phát biểu tại Hội nghị

 

8 

 Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

 

Vinapharm 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2