Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÓ PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ (23/11/2017)

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

 
I. Vị trí công việc: Phó phòng Quan hệ quốc tế 
II. Số lượng: 01 người.
III. Mô tả công việc:
+ Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin - đối ngoại bao gồm:
- Xây dựng các chương trình hợp tác chuyên môn với các đối tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (VINAPHARM).
- Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, đưa đoàn ra nước ngoài, đón đoàn vào; 
Tổ chức các hội nghị, tiếp khác quốc tế của VINAPHARM; Tổng hợp và quản lý các biên bản, ghi nhớ của VINAPHARM về hợp tác quốc tế; Phiên dịch trong các cuộc họp và sự kiện với đối tác quốc tế; Biên dịch các tài liệu có liên quan của VINAPHARM và các đối tác nước ngoài.
- Chủ trì các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá các hoạt động của VINAPHARM với đối tác nước ngoài.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi nội dung cụ thể tại file download.

File download :30820-CV di 636A (23.11.17).pdf

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2