Quan Hệ Cổ Đông

THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP (14/8/2017)

THÔNG BÁO

V/v chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần lần đầu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 


 

  Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông báo về việc chi trả tiền lãi cho các nhà đầu tư mua cổ phần lần đầu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:

 Thời điểm hết hạn nộp tiền để làm căn cứ tính lãi

- Đối với nhà đầu tư chiến lược : 19/5/2016

- Đối với người lao động trong Tổng công ty: 03/6/2016

- Đối với nhà đầu tư trúng giá tại phiên đấu giá (IPO) tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đã nộp tiền mua cổ phần : 02/7/2016

- Đối với nhà đầu tư tham dự thỏa thuận trực tiếp : 28/7/2016

Lãi suất để tính lãi: 5,2%/năm

Thời gian và hình thức nhận tiền:

- Thời gian nhận tiền: Bắt đầu từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017

- Hình thức nhận tiền : Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Nội dung chi tiết của thông báo tại file đính kèm. 

File download :33494-CV di 507 (14.8.2017).pdf

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2