Tiêu điểm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP NĂM 2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đến dự Đại hội có GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại diện Cục Quản lý Dược; Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên; người đại diện theo ủy quyển quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP tại các doanh nghiệp và các cổ đông của Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP.
 
Tại đại hội các cổ đông đã biểu quyết và thống nhất thông qua các nội dung:
 
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Ngô Thị Bích Thảo.
 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 05 năm (2017 – 2021) và Kế hoạch hoạt động năm 2017 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
 
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
 
- Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
 
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2017.
 
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
1 
 
GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế và Đoàn chủ tọa tại Đại hội
 
1a
 
GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội 
 
2 
 
 GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế tại Đại hội
 
3
 
GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế tại Đại Hội 
 
4
 
 Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội
 
4a
 
  Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội
 
5
 
Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội
 
5a
 
 Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội
 
5b
 
Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội 
 
6
 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội 
 
7
 
Đoàn chủ tọa tại Đại hội 
 
 9
 
 Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Đại hội 
 
10
 
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng Bà  Ngô Thị Bích Thảo
 
11
 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Đại hội  
 
12
 
Ban lãnh đạo  Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và đại diện các doanh nghiệp thành viên tại Đại hội  
 
13
 
Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội  
 
14
 
Ông Nguyễn Huy Thanh - Trưởng Phòng TCHC Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP phát biểu tại Đại hội   
 
15
 
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 
 
16
 
Các đại biểu tại Đại hội  
 

 
 
 
 
 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2