Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (27/3/2017)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
 
I. Vị trí công việc: Nghiên cứu viên
 
II. Số lượng: 03 người; trong đó:
 
- Dược sĩ Đại học: 02 người; 
 
- Cử nhân hóa: 01 người
 
III. Tiêu chuẩn: 
 
1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
 
- Đối với Dược sĩ Đại học: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành dược;
 
- Đối với Cử nhân hóa: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành hóa phân tích, hóa dược;
 
- Có khả năng làm việc độc lập, tổng hợp và lập các báo cáo hoạt động, công tác của cá nhân.
 
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B, ưu tiên người thành thạo 4 kỹ năng tiếng anh (nghe, nói, đọc, viết)
 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.  
 
2. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc
 
- Có tối thiểu 25/35 kỹ năng bản thân ( Thích nghi; Tư duy phân tích; Xây dựng mối quan hệ; Giao tiếp; Giải quyết mâu thuẫn; Ra quyết định; Tỉ mỉ, chi tiết; Linh hoạt; Theo dõi kiểm tra; Sáng kiến; Giữa các cá nhân; Quản lý; Lắng nghe; Động lực; Đàm phán; Thuyết phục; Lên kế hoạch và tổ chức; Thuyết trình; Giải quyết vấn đề; Tự đánh giá; Đặt mục tiêu; Thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả; Thiết lập các ưu tiên; Quản lý áp lực; Làm việc nhóm....).
 
- Có kỹ năng thực hành phân tích kiểm nghiệm.
 
- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong hoạt động: kiểm nghiệm, phân tích mẫu thuốc trong dịch sinh học; sử dụng thành thạo hệ thống phân tích HPLC, LCMSMS.
 
IV. Nội dung công việc:
 
1. Chức năng:
 
Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động nghiên cứu, thử tương đương sinh học thuốc của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Dược thuộc Tổng công ty theo sự phân công của Lãnh đạo trung tâm và/ hoặc sự phân công của Lãnh đạo cấp cao hơn tùy theo từng thời điểm.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Kiểm tra chất lượng thuốc: Tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc thử và thuốc chứng theo tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đăng ký; Thực hiện nghiên cứu so sánh tương đương hòa tan của thuốc thử và thuốc chứng tại 3 môi trường pH 1,2; pH 4,5 và pH 6,8; Tổng hợp báo cáo tương đương hòa tan.
 
- Riêng đối với Dược sĩ Đại học: Tổ chức nghiên cứu lâm sàng: Xây dựng đề cương nghiên cứu: Tìm hiểu thông tin, tài liệu về thuốc; Xây dựng đề cương nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học của thuốc; Tổ chức thực hiện nghiên cứu như tuyển chọn và quản lý người tình nguyện, xây dựng kế hoạch lấy mẫu, chủ động việc thực hiện các phác đồ chuẩn khi có biến cố bất lợi xảy ra với người tình nguyện trong quá trình nghiên cứu; Tổng hợp, báo cáo kết quả nghiên cứu.
 
- Phân tích thuốc trong dịch sinh học: Sử dụng thành thạo HPLC và LCMSMS phân tích mẫu thuốc trong nền huyết tương; Xây dựng phương pháp phân tích: tổ chức kế hoạch và thực hiện khảo sát tối ưu phương pháp phân tích thuốc trong mẫu huyết tương; Phân tích mẫu trong huyết tương: Tiến hành phân tích, báo cáo phân tích theo phương pháp chuẩn.
 
- Xử lý số liệu thống kê: Mã hóa mẫu nghiên cứu; Tổng hợp kết quả phân tích, sử dụng các thuật toán thống kê, phần mềm thống kê thực hiện  tính toán & đánh giá các thông số dược động học của thuốc Cmax, Tmax, AUCt, AUCt-∞; Báo cáo thống kê.
 
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công trong phạm vi công việc chuyên môn của Trung tâm.
 
3. Trách nhiệm và quyền hạn
 
3.1. Trách nhiệm:
 
a. Trách nhiệm đối với Tổng công ty:
 
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của Tổng công ty.
 
- Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động SXKD, công nghệ, quản lý, các tài liệu văn bản...của Tổng công ty cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 
- Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Tổng công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
 
b. Trách nhiệm đối với công việc:
 
- Trách nhiệm chung:
 
+ Thực hiện trách nhiệm được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
 
+ Không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và tổn hại đến Tổng công ty.
 
- Trách nhiệm đối với vị trí công tác:
 
+ Chủ động xử lý các công việc phát sinh hàng ngày theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm hoặc của các phòng ban liên quan.
 
+ Phối hợp với các cán bộ, Phòng ban có liên quan để kiểm soát các hoạt động mà mình tham gia xử lý.
 
3.2. Quyền hạn
 
- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi quản lý trong khuôn khổ quy định, quy chế, hướng dẫn của Tổng công ty đã ban hành.
 
- Đề xuất ý kiến hoặc kiến nghị với Lãnh đạo phòng, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT chuyên trách về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.
 
- Được quyền đề nghị các đơn vị cá nhân trong Tổng công ty giúp đỡ hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đã được quy định trong quy chế hoặc hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.
 
- Được quyền đề nghị tổ chức, triệu tập các cuộc họp tổ công tác, nhóm làm việc đối với các cá nhân, đơn vị trong Tổng công ty phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do mình phụ trách.
 
- Được quyền thu thập thông tin để phục vụ công việc được giao.
 
- Được quyền đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, kiến nghị, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc.
 
- Được quyền đề xuất khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.
 
V. Hồ sơ xin việc bao gồm:
 
- Đơn xin việc;
 
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- 04 Ảnh 3x4 (được chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
 
- Văn bằng, chứng chỉ liên quan.
 
VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/3/2017 đến hết ngày 10/4/2017
 
- Phương thức nộp hồ sơ:
 
Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:
 
+ Nộp trực tiếp Phòng Tổ chức Hành chính, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
(Trong trường hợp này sẽ nộp bản chính đơn xin việc, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch; Bản sao công chứng các văn bản, chứng chỉ liên quan)
 
+ Nộp hồ sơ vào địa chỉ email: thanhtctd@gmail.com
 
(Trong trường hợp này sẽ gửi bản scan Hồ sơ xin việc theo quy định tại mục V. Tiêu đề email: Hồ sơ xin việc Nghiên cứu viên)
 
Lưu ý: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP không hoàn trả hồ sơ đối với tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin việc.
 


Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2