Hoạt động của VinaPharm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (21/02/2017)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
 
I. Vị trí công việc: Nhân viên phân tích tài chính, đầu tư
 
II. Số lượng: 01 người
 
III. Tiêu chuẩn:
 
1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
 
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
 
- Đáp ứng được yêu cầu công việc.
 
- Có khả năng làm việc độc lập, tổng hợp và lập các báo cáo hoạt động, công tác của cá nhân.
 
- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng, tiếng Anh tốt.
 
2. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc
 
- Có kỹ năng phân tích dự án, phân tích đầu tư, thẩm định dự án đầu tư cho từng dự án, công trình, danh mục đầu tư; 
 
- Có kỹ năng lập báo cáo phân tích và các báo cáo khác có liên quan;
 
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
 
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công việc lĩnh vực phân tích đầu tư, tài chính.
 
IV. Nội dung công việc:
 
1. Chức năng:
 
Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tìm hiểu, đánh giá dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, phân tích đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của Tổng công ty theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và/ hoặc sự phân công của Lãnh đạo cấp cao hơn tùy theo từng thời điểm.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Thu thập thông tin, số liệu về dự án, danh mục đầu tư và các hồ sơ khác kết hợp cùng cán bộ phụ trách phân tích tài chính dự án, quản trị tài chính doanh nghiệp để triển khai và tham gia phân tích dự án, phân tích đầu tư, thẩm định dự án đầu tư cho từng dự án, công trình, danh mục đầu tư... lập các báo cáo về dự án, danh mục đầu tư theo các biểu mẫu của Tổng công ty để báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phòng khi có yêu cầu.
 
- Nghiên cứu, phân tích thị trường của các sản phẩm của các dự án, danh mục đầu tư.
 
- Tham gia kiểm soát và báo cáo chi tiết cho từng danh mục đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT chuyên trách.
 
- Định kỳ hoặc đột xuất lập các báo cáo cho thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo phòng.
 
3. Trách nhiệm và quyền hạn
 
3.1. Trách nhiệm:
 
a. Trách nhiệm đối với Tổng công ty:
 
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của Tổng công ty.
 
- Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động SXKD, công nghệ, quản lý, các tài liệu văn bản...của Tổng công ty cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 
- Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Tổng công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
 
 
b. Trách nhiệm đối với công việc: 
 
- Trách nhiệm chung:
 
+ Thực hiện trách nhiệm được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
 
+ Không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và tổn hại đến Tổng công ty.
 
- Trách nhiệm đối với vị trí công tác:
 
+ Chủ động xử lý các công việc phát sinh hàng ngày theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng hoặc của các phòng ban liên quan.
 
+ Phối kết hợp cùng cán bộ phụ trách phân tích tài chính và quản trị doanh nghiệp để phân tích dự án, danh mục đầu tư lên báo cáo theo yêu cầu.
 
+ Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo phòng về những số liệu báo cáo.
 
+ Báo cáo công tác, báo cáo kết quả công việc khi có yêu cầu từ Lãnh đạo phòng.
 
+ Báo cáo trưởng phòng xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của mình hoặc không giải quyết được.
 
+ Phối hợp với các Phòng, ban đơn vị liên quan để giải quyết công việc phát sinh.
 
+ Sẵn sàng thực hiện các công việc hợp pháp khi Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phòng giao phó hoặc huy động.
  
3.2. Quyền hạn
 
- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi quản lý trong khuôn khổ quy định, quy chế, hướng dẫn của Tổng công ty đã ban hành.
 
- Đề xuất ý kiến hoặc kiến nghị với Lãnh đạo phòng, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT chuyên trách về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.
 
 - Được quyền đề nghị các đơn vị cá nhân trong Tổng công ty giúp đỡ hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đã được quy định trong quy chế hoặc hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.
 
 - Được quyền đề nghị tổ chức, triệu tập các cuộc họp tổ công tác, nhóm làm việc đối với các cá nhân, đơn vị trong Tổng công ty phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do mình phụ trách.
 
- Được quyền thu thập thông tin để phục vụ công việc được giao.
 
- Được quyền đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, kiến nghị, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc.
 
- Được quyền đề xuất khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.
 
V. Hồ sơ xin việc bao gồm:
 
- Đơn xin việc;
 
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- 04 Ảnh 3x4 (được chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
 
- Văn bằng, chứng chỉ liên quan.
 
VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 10/3/2017
 
- Phương thức nộp hồ sơ:
 
Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:
 
+ Nộp trực tiếp Phòng Tổ chức Hành chính, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
(Trong trường hợp này sẽ nộp bản chính đơn xin việc, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch; Bản sao công chứng các văn bản, chứng chỉ liên quan)
 
+ Nộp hồ sơ vào địa chỉ email: thanhtctd@gmail.com
 
(Trong trường hợp này sẽ gửi bản scan Hồ sơ xin việc theo quy định tại mục V. Tiêu đề email: Hồ sơ xin việc nhân viên phân tích tài chính, đầu tư)
 
Lưu ý: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP không hoàn trả hồ sơ đối với tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin việc.
 
 
Vinapharm 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2