Thông tin khoa học kỹ thuật

Sở Y tế TP HCM ra mắt Cổng thông tin điện tử vào ngày 1/1/2017 (23/12/2016)

Nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh và thực hiện cải cách hành chính của của ngành y tế, Sở Y tế TPHCM đã triển khai Cổng thông tin điện tử ngành y tế TP.HCM tại địa chỉ http://www.medinet.gov.vn
Đây là trang tin chung của Sở y tế TP HCM và các trang tin con của từng phòng ban chức năng. Cổng thông tin điện tử chung của ngành cũng đã sẵn sàng tích hợp hoặc phát triển thêm trang tin điện tử cho các đơn vị y tế của thành phố.
Hiện tại, trang điện tử http://medinet.hochiminhcity.gov.vn vẫn được vận hành song song với Cổng thông tin điện tử. Đến ngày 1/1/2017, trang điện tử http://medinet.hochiminhcity.gov.vn sẽ chấm dứt vận hành, toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin giữa Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trong ngành y tế thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ được vận hành qua cổng thông tin điện tử của ngành y tế Thành phố http://www.medinet.gov.vn . Qua cổng thông tin điện tử, các thông báo, công văn của Sở Y tế đều sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời từ 1/1/2017, Sở Y tế cũng sẽ triển khai liên thông văn bản giữa các cơ sở y tế trong toàn ngành. Các cơ sở y tế trong toàn ngành có thể gửi văn bản về Sở Y tế và tiếp nhận văn bản từ Sở Y tế qua môi trường mạng.

Sở Y tế sẽ chấm dứt gửi văn bản đến, thông báo, thư mời đến các đơn vị. Do vậy, các đơn vị có nhiệm vụ chủ động truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin điện tử ngành y tế thành phố để gửi văn bản đi và tiếp nhận văn bản đến, bao gồm thư mời/thông báo của Sở Y tế để kịp thời triển khai công tác hoặc sắp xếp dự họp đầy đủ thành phần.

 

Ngoài trang tin điện tử chính của ngành để đưa các thông tin tiêu điểm của ngành, các đơn vị cũng cần truy cập vào các trang điện tử của các phòng chức năng của Sở Y tế để nhận được các thông báo, hướng dẫn chuyên ngành phù hợp với phạm vi tham mưu quản lý nhà nước về y tế của từng phòng. Các đơn vị truy cập trang điện tử của các phòng ở mục "Phòng Chức năng" ở góc trái trên của cổng điện tử http://www.medinet.gov.vn.
Theo kế hoạch từ ngày 1/4/2017, Sở Y tế sẽ triển khai tích hợp các trang tin điện tử con của các đơn vị của ngành y tế thành phố. Sở Y tế TP.HCM sẽ ban hành chuẩn kỹ thuật để các đơn vị đã có sẵn trang tin điện tử hoặc có điều kiện xây dựng trang tin điện tử có thể tích hợp vào cổng thông tin điện tử của Sở. Với các đơn vị có điều kiện đặc biệt khó khăn, Sở Y tế sẽ xây dựng đề án hỗ trợ xây dựng và tích hợp trang tin điện tử. Việc tích hợp các trang tin điện tử của các đơn vị vào một cổng điện tử chung của ngành sẽ giúp các thông báo, văn bản chỉ đạo điều hành, thư mời khẩn, quan trọng của Sở Y tế xuất hiện kịp thời trên các trang tin điện tử của đơn vị, ngược lại các thông tin quan trọng của đơn vị cũng có thể kịp thời gửi đến toàn ngành qua Cổng thông tin điện tử chung.
Để đảm bảo vận hành cổng thông tin điện tử một cách thông suốt và hiệu quả, Sở Y tế sẽ sớm triển khai tập huấn cho các đơn vị để thực hiện.

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2