Góp ý văn bản

Khẩn - Xin góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược (16/12/2016)

 Kính gửi: - Các Công ty con,
- Các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
 
Tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có yêu cầu Tổng công ty Dược Việt Nam và các Công ty thành viên góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược. Nghị định dự kiến ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp:
Tổng công ty Dược Việt Nam đề nghị các Công ty thành viên nghiên cứu nội dung Dự thảo Nghị định và đóng góp ý kiến ngay về Tổng công ty Dược Việt Nam để Tổng công ty tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.
Ý kiến của Công ty xin được gửi về Tổng công ty Dược Việt Nam theo địa chỉ email: vinapharm@vinapharm.com.vn hoặc Fax: 04.38443665 hoặc đường công văn theo địa chỉ: số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. trước ngày 19/12/2016.
(Nội dung các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược tại file dowload )

File download :2544-Dự thảo Nghị định 14-12-2016.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2