Hoạt động của VinaPharm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN (27/11/2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ, BYT đã hoàn thanh xong việc cổ phần hóa công ty Công ty mẹ- Tổng công ty Dược Việt Nam. Tổng công ty Dược Việt Nam được cổ phần hóa theo quyết số 2088/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Dược Việt Nam Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thành công ty cổ phần, theo đó Tổng công ty Dược Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần.

Ngày 27 tháng 11 năm 2016, Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần đã tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự đại hội có PGS. TS Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam. Đại diện các vụ, cục Bộ Y tế, Bộ tài chính, VPCP, ban chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam, lãnh đạo các công ty thành viên.

Cơ cấu vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng. Tổng số cổ phần: 237.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

-  Nhà nước: 154.050.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ

- Cổ phần bán cho người lao động: 103.000 cổ phần, chiếm 0,04348% vốn điều lệ

-  Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 40.290.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 42.557.000 cổ phần, chiếm 17,956% vốn điều lệ

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

Các cổ đông tham dự đại hội cũng đã bầu ra hội đồng quản trị và  ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Danh sách thành viên hội đồng quản trị gồm:

- Ông Lê Văn Sơn

- Ông Đinh Xuân Hấn

- Ông Trần Anh Vương

- Bà Nguyễn Hồng Nhung

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh

Danh sách ban kiểm soát gồm:

- Bà Đặng Lệ Thu

- Ông Nguyễn Văn Khái

- Ông Trần Văn Hải

Tại phiên họp đầu tiên, hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu :

- Ông Lê Văn Sơn giữ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị- Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần

- Ông Đinh Xuân Hấn giữ chức danh Tổng giám đốc- Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần.

Ban kiểm soát đã tín nhiệm bầu Bà Đặng Lệ Thu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

 

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 

 DS. Nguyễn Quý Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên- Tổng công ty Dược Việt Nam

phát biểu khai mạc đại hội và báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam

 

 

 

PGS. TS Phạm Lê Tuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế  phát biểu tai đại hội

 

 

 Ông Nguyễn Tất Đạt- Phó cục trưởng cục quản lý dược- Bộ Y tế phát biểu tại đại hội

 

 

 

Ds. Nguyễn Đức Sơn - Tổng Giám Đốc Tổng công ty Dược Việt Nam

báo cáo kết quả 9 tháng năm 2016, ước thực hiện KQSXKD năm 2016

 

 

 

 DS. Đinh Xuân Hấn- Phó Tổng giám đốc tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại đại hội 

 

 

 

DS. Lê Văn Sơn- Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam

báo cáo dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam

 

 

Ông Trần Việt Hùng- Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ- Bộ Y tế

công bố quyết định cử người đại diện phần vốn NN tại Tổng công ty Dược Việt Nam 

 

 

 Ông Trần Anh Vương- Đại diện nhóm cổ đông thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội 

 

 

 

 

Ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại đại hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành Viên hội đồng quản trị - Tổng công ty Dược Việt Nam 

 

 

 

 Thành viên ban kiểm soát- Tổng công ty Dược Việt Nam

 

 

 Toàn cảnh đại hội 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2