Hoạt động của VinaPharm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (11/11/2016)

BỘ Y TẾ

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

Số:  451 /GM-BCĐCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10  tháng 11 năm 2016

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

(VINAPHARM)

       Kính gửi:  Quý Cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – Công ty cổ phần

                                      

  Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng Công ty Dược Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần, nội dung cụ thể như sau:

          1. Thời gian: 07 giờ 30, Chủ nhật  ngày 27/11/2016

          2. Địa điểm: Hội trường E1, Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

          3. Thành phần: Tất cả các Cổ đông của Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần

          4. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội, mẫu đăng ký tham dự, đề cử, ứng cử:

          Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu Đăng ký tham dự, Đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ

2016-2021 được đăng tải trên website: www.vinapharm.com.vn.

          Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Đơn Đăng ký xác nhận việc tham dự, giấy ủy quyền tham dự, ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu trước 16h00 ngày 24/11/2016 tại :

          Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần,

          Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

          Fax: 0438443665                               Điện thoại: 0438443151, máy lẻ 193      

          Trân trọng kính mời! 

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND/ hộ chiếu (bản chính), giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKKD nếu là tổ chức để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Sơn

Chủ tịch HĐTV TCT Dược VN

File download :55899-Tai lieu Dai hoi cong dong - Dang web.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2