Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Ngày 9/4/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Xem chi tiết
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2018 biến động so năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2018 biến động so năm 2017

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày 13/03/2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xem chi tiết
Quyết định Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với DVN cho giai đoạn 2014-2016 (Ngày 11/3/2019)

Quyết định Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với DVN cho giai đoạn 2014-2016.

Xem chi tiết
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội đối với Vinapharm cho giai đoạn năm 2014 (06/3/2019)

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội đối với Vinapharm cho giai đoạn năm 2014.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (05/3/2019)

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018.

Xem chi tiết
Trang < << 1 2 34 5 >> >    Trang 3 / 18

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2