Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2018 (03/5/2018)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Tổng hợp và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2018 (26/4/2018).

Báo cáo tài chính Tổng hợp và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2018 (26/4/2018)

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2018

Xem chi tiết
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (23/4/2018)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xem chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (23/4/2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo thường niên năm 2017 (20/4/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017.

Xem chi tiết
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (13/4/2018)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem chi tiết
Trang < << 1 2 34 5 >> >    Trang 3 / 14

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2