Quan Hệ Cổ Đông

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021 (ngày 28/7/2021)

Ngày 28/7/2021, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP  đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

Xem chi tiết
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021 biến động so với cùng kỳ (ngày 28/7/2021)

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021 biến động so với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021 (28/7/2021)

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021

Xem chi tiết
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (26/7/2021)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 2 năm 2021 (26/7/2021)

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 2 năm 2021

Xem chi tiết
Điều lệ và quy chế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 08/07/2021)

Điều lệ và quy chế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Trang < << 1 23 4 >> >    Trang 2 / 30

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2