Quan Hệ Cổ Đông

Danh sách Cổ đông Nhà Nước , Cổ đông lớn (Ngày 17/07/2019)

Danh sách Cổ đông Nhà Nước , Cổ đông lớn

Xem chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019 (Ngày 10/7/2019)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019.

Xem chi tiết
Đính chính ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 (31/05/2019)

Đính chính ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018.

Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (Ngày14/05/2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Xem chi tiết
Biên bản ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 (26/04/2019)

Biên bản ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.

Xem chi tiết
Trang < << 1 23 4 >> >    Trang 2 / 19

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2