Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (05/3/2019)

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018.

Xem chi tiết
Phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019

Phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2018.

Xem chi tiết
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2018 (04/01/2019)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2018.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2018 (30/10/2018)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2018.

Xem chi tiết
Trang < << 1 23 4 >> >    Trang 2 / 16

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2