Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (Ngày 15/05/2020)

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

Xem chi tiết
Thông báo V/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền (Ngày 5/5/5020)

Thông báo V/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

Xem chi tiết
Giải trình Biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2020 (29/04/2020)

Giải trình Biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2020.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2020 (29/04/2020)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2020.

Xem chi tiết
CBTT chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020 (29/04/2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 21

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2