Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ngày 18/06/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem chi tiết
Thông tin ứng cử viên bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 16/06/2021)

Thông tin ứng cử viên bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ (Ngày 04/06/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

Xem chi tiết
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến (Ngày 04/06/2021)

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Xem chi tiết
Thư mời họp ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến kèm hướng dẫn Cổ đông tham dự ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến (Ngày 04/06/2021)

Thư mời họp ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến kèm hướng dẫn Cổ đông tham dự ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến

Xem chi tiết
Công văn 301 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến (Ngày 01/06/2021)

Công văn 301 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Xem chi tiết
Thông báo V/v tạm hoãn việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 17/05/2021)

Thông báo V/v tạm hoãn việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 27

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2