Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết V/v thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 28/02/2023)

Nghị quyết V/v thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Giải trình LNST hợp nhất Quý IV năm 2022 biến động so với cùng kỳ (Ngày 30/01/2023)

Giải trình LNST hợp nhất Quý IV năm 2022 biến động so với cùng kỳ

Xem chi tiết
Giải trình chênh lệch số liệu và kết quả phát sinh lỗ của BCTC tổng hợp Quý IV năm 2022 (Ngày 18/01/2023)

Giải trình chênh lệch số liệu và kết quả phát sinh lỗ của BCTC tổng hợp Quý IV năm 2022

Xem chi tiết
Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn (Ngày 05/01/2023)

Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 36

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2