Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Ngày 31/03/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Ngày 31/03/2021)

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Xem chi tiết
Thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Ngày 29/03/2021)

Thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem chi tiết
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(Ngày 23/3/2021)

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem chi tiết
Nghị quyết về ngày Đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Ngày 22/3/2021)

Nghị quyết về ngày Đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Xem chi tiết
Công văn số 090 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 17/3/2021)

Công văn số 090 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Nghị quyết V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Ngày 17/3/2021)

Nghị quyết V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 25

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2