Quan Hệ Cổ Đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV NĂM 2020 (Ngày 20/1/2020)

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2020

Xem chi tiết
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (Ngày 05/01/2021)

Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIDIPHA (Ngày 29/12/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIDIPHA

Xem chi tiết
Thông báo V/v Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty CP DPTW VIDIPHA (Ngày 22/12/2020)

Thông báo V/v Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty CP DPTW VIDIPHA

Xem chi tiết
Công văn số 635 V/v giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2020 biến động so với cùng kỳ (Ngày 27/10/2020)

Công văn số 635 V/v giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2020 biến động so với cùng kỳ

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 24

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2