Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018 (30/01/2019)

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4 năm 2018.

Xem chi tiết
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2018 (04/01/2019)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2018.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2018 (30/10/2018)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2018.

Xem chi tiết
Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2018 chênh lệch so với cùng kì năm trước.

Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2018 chênh lệch so với cùng kì năm trước.

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2018.

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2018.

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 15

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2