Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP năm 2021 (Ngày 25/1/2022)

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP năm 2021

Xem chi tiết
Danh sách Cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn tại ngày 31/12/2021 (Ngày 06/01/2022)

Danh sách Cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn tại ngày 31/12/2021

Xem chi tiết
Giải trình LNST Quý III năm 2021 biến động so với cùng kỳ (Ngày 27/10/2021)

Giải trình LNST Quý III năm 2021 biến động so với cùng kỳ

Xem chi tiết
BCTC hợp nhất Quý III năm 2021 - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 27/10/2021)

BCTC hợp nhất Quý III năm 2021 - Tổng công ty Dược Việt Nam

Xem chi tiết
Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (Ngày 21/9/2021)

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Xem chi tiết
Giải trình Lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2021 biến động so với cùng kỳ (29/8/2021)

Giải trình Lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2021 biến động so với cùng kì.

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 30

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2