Quan Hệ Cổ Đông

Giải trình LNST BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 (Ngày 29/8/2023)

Giải trình LNST BCTC hợp nhất bán niên năm 2023

Xem chi tiết
Giải trình LNST BCTC tổng hợp bán niên năm 2023 (Ngày 29/8/2023)

Giải trình LNST BCTC tổng hợp bán niên năm 2023

Xem chi tiết
BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán (Ngày 29/8/2023)

BCTC tổng hợp giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán

Xem chi tiết
BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán (Ngày 29/8/2023)

BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán

Xem chi tiết
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023 (Ngày 3/8/2023)

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Xem chi tiết
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 27/7/2023)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 27/07/2023)

Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 43

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2