Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 (Ngày 28/08/2020)

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 (Ngày 28/8/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020

Xem chi tiết
Công văn số 477 V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Ngày 30/7/2020)

Công văn số 477 Vv ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Xem chi tiết
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2020 biến động so với cùng kỳ (Ngày 30/7/2020)

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2020 biến động so với cùng kỳ

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 30/7/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 23

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2