Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng: Vị trí Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển KHCN Dược

Thông báo tuyển dụng: Vị trí Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển KHCN Dược

Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng - vị trí Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

Thông báo tuyển dụng - vị trí Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Xem chi tiết
Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự (Ngày 07/8/2019)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (DƯỢC SĨ) TẠI TRUNG TÂM BABE (09/4/2018)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÓ PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ (23/11/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÓ PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (27/3/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN

Xem chi tiết
Trang 12 >> >    Trang 1 / 2

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2