Tin ngành dược - Trong nước

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 17162/QLD-ĐK, số 17164/QLD-ĐK) (24/10/2017)

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 17162/QLD-ĐK, số 17164/QLD-ĐK)

Xem chi tiết
Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (CV số 16917/QLD-ĐK) (20/10/2017)

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (CV số 16917/QLD-ĐK)

Xem chi tiết
Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 16359/QLD-ĐK) (18/10/2017)

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 16359/QLD-ĐK)

Xem chi tiết
Công bố cơ sở xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU- GMP đợt 52 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 52 không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (16/10/2017)

Công bố cơ sở xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU- GMP đợt 52 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 52 không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình

Xem chi tiết
Quyết định tạm ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (12/10/2017)

Quyết định tạm ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Xem chi tiết
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục Quản lý Dược cấp Giấy chứng nhận (cập nhật đến ngày 05/10/2017) (9/10/2017)

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục Quản lý Dược cấp Giấy chứng nhận (cập nhật đến ngày 05/10/2017)

Xem chi tiết
Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 15596/QLD-DK, 15597/QLD-ĐK, 15598/QLD-ĐK) (6/10/2017)

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 15596/QLD-DK, 15597/QLD-ĐK, 15598/QLD-ĐK)

Xem chi tiết
Trang < << 1 23 4 >> >    Trang 2 / 55

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược
 • Sản phẩm trung tâm dược
 • Sản phẩm trung tâm dược
 • Sản phẩm trung tâm dược
 • VP Arginin HCl

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2