Tin ngành dược - Trong nước

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (26/6/2017)

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Xem chi tiết
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu (21/6/2017)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu

Xem chi tiết
Quy trình lập kế hoạch, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm - QT.KH.09.01 (13/6/2017)

Quy trình lập kế hoạch, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm - QT.KH.09.01

Xem chi tiết
Tài liệu Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (6/6/2017)

Tài liệu Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Xem chi tiết
cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin (31/5/2017)

cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin

Xem chi tiết
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT (30/5/2017)

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Xem chi tiết
Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (cập nhật đến ngày 23/5/2017)

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (cập nhật đến ngày 23/5/2017)

Xem chi tiết
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 49

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2