Các công ty thành viên

CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
Công ty CP Dược phẩm Danosome
Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX
Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANOFI-AVENTIS

Danh mục sản phẩm

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Download tài liệu

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2