Hoạt động nội bộ

Tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2010”

Tổng Công ty dược Việt Nam đề nghị các đơn vị thành viên căn cứ thông báo số 375/TB-BCT ngày 16/12/2010 của Bộ Công Thương, ban hành “tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp XK uy tín năm 2010”.

 Tổng Công ty xin thông báo tới các Doanh nghiệp thành viên nghiên cứu, hoàn thiện thông tin vào “Đơn đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2010”  và gửi về Tổng Công ty trước ngày 14/01/2011 để Tổng Công ty tổng hợp và gửi lên Hội đồng xét duyệt của Bộ Y tế.  

Xin trân trọng cảm ơn!

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2